Reduced price! PRAWO RADY EUROPY <br>W stronę ogólnoeuropejskiej <br>przestrzeni prawnej

Author:
BENOIT-ROHMER Florence, KLEBES Heinrich
przeklad Marek Antoni Nowicki

ISBN: 83-7383-224-6

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2006

Number of pages: 263

Format: B-5

PRAWO RADY EUROPY
W stronę ogólnoeuropejskiej
przestrzeni prawnej

Od momentu utworzenia Rada Europy wprowadza system prawny wspólny dla państw europejskich, oparty na demokracji, praworządności i prawach człowieka. Jej dorobek normatywny pomógł członkom w pokonywaniu problemów związanych ze zmianami społecznymi i upowszechnił się na całym kontynencie dzięki bezprecedensowemu poszerzeniu zasięgu organizacji po 1989 roku.

Pierwsza część książki dotyczy prawa „konstytucyjnego” Rady Europy, to znaczy szeroko pojętego prawa statutowego. Obejmuje statut z 1949 roku, który wraz z innymi tekstami statutowymi organizacji ustanawia cele Rady, określa jej skład oraz sposoby działania.
W drugiej części opisano rolę Rady Europy - która zawsze aktywnie uczestniczyła w ustalaniu standardów - w harmonizacji prawa krajowego państw europejskich.
Trzecia część przedstawia prawo Rady Europy w kontekście europejskim. Przeanalizowano w niej między innymi zakres, w jakim konwencje Rady Europy zostały włączone do prawa krajowego oraz w jaki sposób współistnieją obok siebie prawo Rady Europy i prawo Unii Europejskiej.

36,12 zł

-14%

42,00 zł

klikając
w koszyk
zyskujesz
rabat

30 other products in the same category: