T. 09: POTRZEBA BYCIA ROZUMIANYM <br>Komunikacja społeczna i funkcjonowanie w grupie osób z ograniczeniami sprawności

Author:
Jakub IWAŃSKI
Dominik OWCZAREK

ISBN: 978-83-7383-428-6

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2010

Number of pages: 140

Format: B-5

T. 09: POTRZEBA BYCIA ROZUMIANYM
Komunikacja społeczna i funkcjonowanie w grupie osób z ograniczeniami sprawności

KSIĄŻKA DOSTĘPNA W FORMACIE PDF ZA DARMO (link na dole strony)!
Seria Aktywność Zawodowa Osób z Ograniczeniami Sprawności to 13 tomów prezentujących wyniki badań przeprowadzonych w ramach systemowego projektu badawczego ”Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych„.
Celem projektu było opracowanie rekomendacji dla ogólnokrajowej strategii na rzecz zwiększenia aktywności społeczno-zawodowej osób z ograniczeniami sprawności, szczególnie z rzadko występującymi oraz sprzężonymi (złożonymi). Badania przeprowadzono w 2009 roku w dwóch etapach. Etap I został zrealizowany przez Zespół Badawczy SWPS w Warszawie, etap II przez Instytut Badania Rynku i Opinii Millward Brown SMG/KRC.
W etapie I zbadano ponad 2 tys. osób. Analizowano różne obszary funkcjonowania dorosłych osób niepełnosprawnych, m.in. podleganie działaniu stereotypów społecznych, spostrzeganie swojego życia, orientacja temporalna, tożsamość i poczucie dorosłości, etapy radzenia sobie z utratą sprawności, funkcjonowanie w społecznościach lokalnych i wirtualnych, samoakceptacja, jakość życia, partycypacja społeczna i obywatelska, komunikacja i funkcjonowanie w grupie, poczucie więzi, planowanie swego życia. W etapie II pomiarem objęto grupę 100 tys. osób niepełnosprawnych z różnymi ograniczeniami sprawności. W badaniach kwestionariuszowych pytano o sytuację gospodarstwa domowego, ograniczenia sprawności i ich przyczyny, sytuację rodzinną, wykształcenie i aktywność zawodową oraz potrzeby i rodzaj otrzymywanego wsparcia. Wszystkie tomy w serii kończą się rekomendacjami dotyczącymi warunków koniecznych dla (1) pełniejszej integracji społecznej osób z ograniczeniami sprawności w ich środowisku życia i (2) skuteczniejszej aktywizacji zawodowej, przede wszystkim na otwartym rynku pracy.

Jakub Iwański
mgr psychologii, absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (psychologia stosunków międzykulturowych). Trener warsztatów komunikacji interpersonalnej związany z Ośrodkiem Umiejętności Komunikacyjnych ”Linia„. Członek organizacji pozarządowych działających na rzecz grup defaworyzowanych społecznie (Stowarzyszenie Praktyków Kultury, Stowarzyszenie ”Tuż Obok„, Stowarzyszenie Teatralne ”Remus„). Uczestnik projektu naukowo-badawczego Instytutu Psychologii PAN dotyczącego deliberatywnego podejmowania decyzji w grupach (2006-2007). Kierownik modułu badawczego w projekcie systemowym ,,Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych„ (2008-2010).
Dominik Adam Owczarek
absolwent Wydziału Psychologii i Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, doktorant w Instytucie Socjologii UW. Stypendysta w Institut für Philosophie FU-Berlin i w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Badacz, członek organizacji pozarządowych (Miastosfera, Forum Rewitalizacji) oraz autor publikacji z zakresu studiów miejskich i społeczności lokalnych. Współautor analiz statystycznych w projekcie ,,Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych„ (2008-2010).
W książce zaprezentowano wyniki autodiagnozy sytuacji życiowej i zawodo-wej osób doświadczających różnych ograniczeń sprawności. Uczestniczyły one w dyskusjach grupowych, w trakcie których ustalano, jakie problemy osób niepełnosprawnych w Polsce są najbardziej dotkliwe, ale głównie szukano pomysłów, jak je rozwiązać.
Uczestnicy dyskusji za główny problem, z jakim borykają się osoby z ograniczeniami sprawności, uznali społeczny odbiór niepełnosprawności, a przede wszystkim nieznajomość rzeczywistych życiowych problemów osób nie-pełnosprawnych. Zaproponowali też wiele pomysłów, jak zapewnić osobom z ograniczoną sprawnością miejsce należne im w społeczeństwie.
Sądzimy, że wynikające z badania rekomendacje, przełożone na działania w sferze prawodawstwa, praktyki społecznej i projektów interwencji społecznych, m.in. kampanie społeczne, mogą przyczynić się do znaczącej poprawy sytuacji osób nie w pełni sprawnych.
Niewątpliwą zaletą książki jest pokazanie problemów osób niepełnosprawnych tak, jak oni sami je widzą, czyli uczynienie ich ekspertami we własnej sprawie, przedstawienie problemu w świetle teorii kapitału społecznego oraz analiza kompetencji komunikacyjnych osób niepełnosprawnych i wy-ciągnięcie z tej analizy istotnych wniosków aplikacyjnych.
dr hab. Małgorzata Górnik-Durose
Autorzy proponują poznawczą podróż między ”ty„ i ”ja„, między osobami z ograniczeniem sprawności a innymi ludźmi, wśród których mamy do czynienia niekiedy z rozmaitymi ”ograniczeniami„ interpersonalnymi czy społecznymi, czasami zaskakującymi czy wręcz kompromitującymi. Potrafią przekroczyć próg ”szkiełka i oka„ i odkrywać te konteksty, które Florian Znaniecki nazywał współczynnikiem humanistycznym.
prof. dr hab. Ryszard Łukaszewicz

Download:
nakład wyczerpany

30 other products in the same category: