T. 08: PRZESTRZENIE RELACJI SPOŁECZNYCH <br>Osoby z ograniczeniami sprawności w społecznościach lokalnych i wirtualnych

Author:
Karolina SMOCZYŃSKA

ISBN: 978-83-7383-427-9

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2010

Number of pages: 124

Format: B-5

T. 08: PRZESTRZENIE RELACJI SPOŁECZNYCH
Osoby z ograniczeniami sprawności w społecznościach lokalnych i wirtualnych

KSIĄŻKA DOSTĘPNA W FORMACIE PDF ZA DARMO (link na dole strony)!
Seria Aktywność Zawodowa Osób z Ograniczeniami Sprawności to 13 tomów prezentujących wyniki badań przeprowadzonych w ramach systemowego projektu badawczego ”Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych„.
Celem projektu było opracowanie rekomendacji dla ogólnokrajowej strategii na rzecz zwiększenia aktywności społeczno-zawodowej osób z ograniczeniami sprawności, szczególnie z rzadko występującymi oraz sprzężonymi (złożonymi). Badania przeprowadzono w 2009 roku w dwóch etapach. Etap I został zrealizowany przez Zespół Badawczy SWPS w Warszawie, etap II przez Instytut Badania Rynku i Opinii Millward Brown SMG/KRC.
W etapie I zbadano ponad 2 tys. osób. Analizowano różne obszary funkcjonowania dorosłych osób niepełnosprawnych, m.in. podleganie działaniu stereotypów społecznych, spostrzeganie swojego życia, orientacja temporalna, tożsamość i poczucie dorosłości, etapy radzenia sobie z utratą sprawności, funkcjonowanie w społecznościach lokalnych i wirtualnych, samoakceptacja, jakość życia, partycypacja społeczna i obywatelska, komunikacja i funkcjonowanie w grupie, poczucie więzi, planowanie swego życia. W etapie II pomiarem objęto grupę 100 tys. osób niepełnosprawnych z różnymi ograniczeniami sprawności. W badaniach kwestionariuszowych pytano o sytuację gospodarstwa domowego, ograniczenia sprawności i ich przyczyny, sytuację rodzinną, wykształcenie i aktywność zawodową oraz potrzeby i rodzaj otrzymywanego wsparcia.
Wszystkie tomy w serii kończą się rekomendacjami dotyczącymi warunków koniecznych dla (1) pełniejszej integracji społecznej osób z ograniczeniami sprawności w ich środowisku życia i (2) skuteczniejszej aktywizacji zawodowej, przede wszystkim na otwartym rynku pracy.

Karolina Smoczyńska
mgr psychologii, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (psychologia społeczna i społeczna psychologia kliniczna), doktorantka Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. W SWPS od 2008 r. pełni funkcję pełnomocnika prorektora ds. osób niepełnosprawnych. Autorka publikacji na temat psychospołecznych uwarunkowań aktywności zawodowej osób z ograniczoną sprawnością, współautorka monografii Jaka pomoc i dla kogo? Wsparcie indywidualnei instytucjonalne a aktywizacja zawodowa osób z ograniczoną sprawnością (2008).Słuchaczka czteroletniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. Jest trenerką umiejętności psychospołecznych, prowadzi szkolenia z komunikacji, asertywności, profesjonalnej obsługi klienta, umiejętności kierowniczych, rozwiązywania konfliktów, budowania zespołu, autoprezentacji i wystąpień publicznych, zarządzania czasem, radzenia sobie ze stresem i innych umiejętności miękkich.

Autorka bada funkcjonowanie osób z ograniczeniami sprawności w ich otoczeniu społecznym, zwłaszcza w społecznościach lokalnych i wirtualnych, kładąc szczególny nacisk na aktywne uczestnictwo w życiu tych społeczności. Na podstawie badań zaprezentowanych w książce wyróżnia pięć typów aktywności społecznej osób niepełnosprawnych: samotność, kontakty głównie z rodziną, aktywność nieformalna, aktywność w społecznościach homogenicznych, aktywność w społecznościach heterogenicznych. Osobnym zagadnieniem jest aktywność w Internecie.
Wywiady z osobami z różnymi ograniczeniami sprawności pokazały, że aktywność społeczna ma zasadnicze znaczenie dla dobrostanu człowieka oraz jego sukcesów na polu zawodowym.
Autorka przeprowadziła badania empiryczne na temat aktywności społecznej osób z ograniczeniami sprawności, na którą składają się zarówno bezpośrednie kontakty z innymi ludźmi, jak i aktywność w Internecie. Na ich podstawie sformułowała wiele interesujących obserwacji.
prof. dr hab. Barbara Gąciarz
Autorka koncentruje się na ważnym aspekcie funkcjonowania osób z ograniczeniami sprawności - ich własnej aktywności, zrywając z tradycyjnym postrzeganiem tej grupy jedynie jako potencjalnych odbiorców wsparcia. Porównanie świata społecznego osób z ograniczeniami sprawności i osób bez tych ograniczeń tworzy przestrzeń, w której czytelnik znajdzie wiele informacji pozwalających wspierać wszelkie inkluzywne działania.
dr Dariusz Rosiński

Download:
nakład wyczerpany

30 other products in the same category: