T. 02:<br> KIM JESTEM? <br>Przeciwdziałanie stereotypizacji i stygmatyzacji osób z ograniczeniami sprawności

Author:
Sylwia BEDYŃSKA
Piotr RYCIELSKI

ISBN: 978-83-7378-421-7

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2010

Number of pages: 135

Format: B-5

T. 02:
KIM JESTEM?
Przeciwdziałanie stereotypizacji i stygmatyzacji osób z ograniczeniami sprawności

KSIĄŻKA DOSTĘPNA W FORMACIE PDF ZA DARMO (link na dole strony)!
Seria Aktywność Zawodowa Osób z Ograniczeniami Sprawności to 13 tomów prezentujących wyniki badań przeprowadzonych w ramach systemowego projektu badawczego ”Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych„.
Celem projektu było opracowanie rekomendacji dla ogólnokrajowej strategii na rzecz zwiększenia aktywności społeczno-zawodowej osób z ograniczeniami sprawności, szczególnie z rzadko występującymi oraz sprzężonymi (złożonymi). Badania przeprowadzono w 2009 roku w dwóch etapach. Etap I został zrealizowany przez Zespół Badawczy SWPS w Warszawie, etap II przez Instytut Badania Rynku i Opinii Millward Brown SMG/KRC.
W etapie I zbadano ponad 2 tys. osób. Analizowano różne obszary funkcjonowania dorosłych osób niepełnosprawnych, m.in. podleganie działaniu stereotypów społecznych, spostrzeganie swojego życia, orientacja temporalna, tożsamość i poczucie dorosłości, etapy radzenia sobie z utratą sprawności, funkcjonowanie w społecznościach lokalnych i wirtualnych, samoakceptacja, jakość życia, partycypacja społeczna i obywatelska, komunikacja i funkcjonowanie w grupie, poczucie więzi, planowanie swego życia. W etapie II pomiarem objęto grupę 100 tys. osób niepełnosprawnych z różnymi ograniczeniami sprawności. W badaniach kwestionariuszowych pytano o sytuację gospodarstwa domowego, ograniczenia sprawności i ich przyczyny, sytuację rodzinną, wykształcenie i aktywność zawodową oraz potrzeby i rodzaj otrzymywanego wsparcia. Wszystkie tomy w serii kończą się rekomendacjami dotyczącymi warunków koniecznych dla (1) pełniejszej integracji społecznej osób z ograniczeniami sprawności w ich środowisku życia i (2) skuteczniejszej aktywizacji zawodowej, przede wszystkim na otwartym rynku pracy.
Sylwia Bedyńska
mgr psychologii, dr nauk humanistycznych (psychologia), wykładowca na Wydziale Psychologii SWPS w Warszawie oraz adiunkt w Pracowni Socjalizacji Instytutu Psychologii PAN. Zajmuje się badaniem stereotypów - zagadnieniem, jak stereotyp wskazujący na szczególnie niskie zdolności pewnej grupy społecznej wpływa na rzeczywiste osiągnięcia tej grupy. Interesuje się również zagadnieniami statystycznymi i metodologią badań psychologicznych. Jest autorką artykułów naukowych oraz popularnonaukowych dotyczących problematyki oddziaływania stereotypów oraz współredaktorką podręcznika akademickiego Statystyczny drogowskaz (2007).
Piotr Rycielski
mgr psychologii, absolwent SWPS w Warszawie oraz międzywydziałowych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim. Pracował przy projektach badawczych ,,Psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje deliberatywnego podejmowania decyzji w grupach politycznych„, ,,Dylematy społeczne - próby integracji„ oraz ,,Psychospołeczne uwarunkowania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych„. Stypendysta Institute for Social Research Uniwersytetu w Michigan. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej oraz University-Community Partnership for Social Action Research.
Autorzy opisują sytuację osób z ograniczoną sprawnością z punktu widzenia ich tożsamości społecznej i grupowej. Odnoszą się do istniejących stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych, a w szczególności do autostereotypów, podzielanych przez samą tę grupę. Referując wyniki badań, dostarczają czytelnikowi wiedzy na temat psychologicznych konsekwencji takich zjawisk jak negatywne autoschematy, negatywna tożsamość społeczna, zjawiska stygmatyzacji i samooetykietowania. W dalszej części książki autorzy odnoszą się do opisywanych zjawisk, proponując wzorce oddziaływań psychologicznych redukujące negatywne efekty wspomnianych mechanizmów i wspierające efektywne funkcjonowanie psychospołeczne osób z różnymi ograniczeniami sprawności.
Pozycja ta może być wsparciem dla profesjonalistów, a także nieprofesjonalistów zajmujących się konstruowaniem projektów służących aktywizacji społecznej i zawodowej osób z ograniczoną sprawnością.
Praca jest poświęcona konsekwencjom stereotypowego spostrzegania osób niepełnosprawnych oraz sposobom aktywnego przeciwdziałania im. Choć mamy wiele prac dotyczących stereotypizacji i stygmatyzacji w ogóle, a zwłaszcza dotyczących mniejszości narodowych, znacznie mniej jest studiów poświęconych konsekwencjom stygmatyzacji osób niepełnosprawnych.
prof. dr hab. Elżbieta Hornowska
Dogłębna znajomość teorii i badań dotyczących zjawiska zagrożenia stereotypem i procesów stygmatyzacji pozwoliła autorom przeprowadzić wnikliwą analizę zjawiska stereotypizacji i piętnowania w odniesieniu do osób niepełnosprawnych. Wiele wyników badań jest całkiem nieoczywistych i prowokuje do rewizji ustalonych ”patentów„ na promowanie zawodowe oraz społeczne osób niepełnosprawnych.
prof. dr hab. Grzegorz Sędek

Download:
nakład wyczerpany

30 other products in the same category: