T. 01: <br> WYZWANIA METODOLOGICZNE <br>Diagnoza potrzeb i ewaluacja wsparcia wśród osób z ograniczeniami sprawności

Author:
Anna I. BRZEZIŃSKA Piotr RYCIELSKI Kamil SIJKO

ISBN: 978-83-7383-420-0

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2010

Number of pages: 124

Format: B-5

T. 01:
WYZWANIA METODOLOGICZNE
Diagnoza potrzeb i ewaluacja wsparcia wśród osób z ograniczeniami sprawności

KSIĄŻKA DOSTĘPNA W FORMACIE PDF ZA DARMO (link na dole strony)!
Seria Aktywność Zawodowa Osób z Ograniczeniami Sprawności to 13 tomów prezentujących wyniki badań przeprowadzonych w ramach systemowego projektu badawczego ”Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych„.
Celem projektu było opracowanie rekomendacji dla ogólnokrajowej strategii na rzecz zwiększenia aktywności społeczno-zawodowej osób z ograniczeniami sprawności, szczególnie z rzadko występującymi oraz sprzężonymi (złożonymi). Badania przeprowadzono w 2009 roku w dwóch etapach. Etap I został zrealizowany przez Zespół Badawczy SWPS w Warszawie, etap II przez Instytut Badania Rynku i Opinii Millward Brown SMG/KRC.
W etapie I zbadano ponad 2 tys. osób. Analizowano różne obszary funkcjonowania dorosłych osób niepełnosprawnych, m.in. podleganie działaniu stereotypów społecznych, spostrzeganie swojego życia, orientacja temporalna, tożsamość i poczucie dorosłości, etapy radzenia sobie z utratą sprawności, funkcjonowanie w społecznościach lokalnych i wirtualnych, samoakceptacja, jakość życia, partycypacja społeczna i obywatelska, komunikacjai funkcjonowanie w grupie, poczucie więzi, planowanie swego życia. W etapie II pomiarem objęto grupę 100 tys. osób niepełnosprawnych z różnymi ograniczeniami sprawności. W badaniach kwestionariuszowych pytano o sytuację gospodarstwa domowego, ograniczenia sprawności i ich przyczyny, sytuację rodzinną, wykształcenie i aktywność zawodową oraz potrzeby i rodzaj otrzymywanego wsparcia. Wszystkie tomy w serii kończą się rekomendacjami dotyczącymi warunków koniecznych dla (1) pełniejszej integracji społecznej osób z ograniczeniami sprawności w ich środowisku życia i (2) skuteczniejszej aktywizacji zawodowej, przede wszystkim na otwartym rynku pracy.

Anna Izabela Brzezińska
prof. dr hab., psycholog, pracuje na UAM w Poznaniu i w SWPS w Warszawie. Autorka monografii Społeczna psychologia rozwoju (2000), współautorka książki W poszukiwaniu złotego środka. Rozmowy o rozwoju człowieka (2005), redaktorka i autorka podręczników, m.in. Portrety psychologiczne człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa (2005). Redaktorka serii poświęconej aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób z ograniczeniami sprawności.
Piotr Rycielski
mgr psychologii, absolwent SWPS w Warszawie oraz międzywydziałowych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na UW. Pracował przy projektach badawczych ,,Psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje deliberatywnego podejmowania decyzji w grupach politycznych„, ,,Dylematy społeczne - próby integracji„ oraz ,,Psychospołeczne uwarunkowania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych„. Stypendysta Institutefor Social Research Uniwersytetu w Michigan.
Kamil Sijko
mgr psychologii, absolwent SWPS w Warszawie. Asystent w Pracowni Analiz Społecznych na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych SWPS. Autor prac dotyczących psychologii wpływu społecznego w bliskich związkach i zagadnień związanych z niepełnosprawnością. Współautor monografii Psychospołeczne skutki transformacji ustrojowej a radzenie sobie osób z ograniczeniem sprawności na rynku pracy (2008), autor kilkunastu artykułów naukowych.
Publikacja podzielona jest na trzy części. W pierwszej przedstawiono wyzwania definicyjne, które stoją przed badaczem zajmującym się tematyką niepełnosprawności. W drugiej skupiamy się na kryteriach dobroci badania - pokazujemy, w jaki sposób zapewnić sobie wysoką jakość wyników, będących podstawą wniosków i rekomendacji, oraz jak przeprowadzić ewaluację badania. W rozdziale trzecim Czytelnik znajdzie krótki poradnik metodolo-giczny dla osób przeprowadzających swoje pierwsze badania. Książka skierowana jest do (1) adeptów nauk społecznych, którzy chcieliby poznać podstawy prowadzenia postępowania badawczego, (2) praktyków w obszarze badań społecznych, którzy planują przeprowadzenie badań z udziałem osób z ograniczoną sprawnością oraz (3) ekspertów, którzy chcieliby zapoznać się z rozwiązaniami konkretnych problemów.
Autorzy podjęli się ambitnego zadania - opisania doświadczeń zebranych w trakcie realizacji projektu w taki sposób, by wiedza ta miała operacyjny charakter i mogła być wykorzystywana przez innych badaczy. To bardzo interesujący sposób przekazywania wiedzy, nieczęsto spotykany w literaturze naukowej - pełnej ”poważnych„ wykładów z obszaru metodologii, w których formułuje się liczne wskazania o charakterze normatywnym, z rzadka ilustrowane przykładami.
prof. dr hab. Elżbieta Hornowska
Książka stanowi przejaw znakomitej refleksji metodologicznej, prezentuje nowoczesne rozwiązania badawcze oraz ”pułapki„ badań społecznych. Od-biorcami mogą być Czytelnicy z bardzo szerokiego kręgu - w tym także osoby, które nie dysponują wiedzą metodologiczną na temat przeprowadzania badań społecznych. Jest to książka ważna i bardzo przydatna, wypełniająca istotną lukę w polskim piśmiennictwie.
prof. dr hab. Bogdan Zawadzki

Download:
nakład wyczerpany

30 other products in the same category: