per page
 • Quick view
  nakład wyczerpany In Stock

  Przepraszamy, nakład wyczerpany. W numerze: Małgorzata Kosicka: Znaczenie wyroku w sprawie Scordino przeciwko Republice Włoskiej dla orzecznictwa sądów polskich Artykuł 1 Protokołu nr 1 do Konwencji Sprawa Scordino przeciwko Republice Włoskiej (nr 1) Art. 6 Konwencji Sprawa Mejer i Jałoszyńska przeciwko Polsce; Sprawa Wiatrzyk przeciwko Polsce; Sprawa...

  nakład wyczerpany
 • Quick view
  nakład wyczerpany In Stock

  Przepraszamy, nakład wyczerpany. W numerze: Aleksandra Mężykowska: Problematyka postępowań lustracyjnych w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Art. 5 Konwencji Sprawa Krawczyk przeciwko Polsce; Sprawa Kankowski przeciwko Polsce; Sprawa Czarnecki przeciwko Polsce Art. 6 Konwencji Sprawa Matyjek przeciwko Polsce; Sprawa Krasucki...

  nakład wyczerpany
 • Quick view
  14,00 zł 15,56 zł -10% In Stock

  W numerze:Maria Halamska: Czy rolnicy hamują rozwój Polski? [Do Farmers Block the Development of Poland?], s. 5-24;Przemysław Śleszyński: Zaawansowanie i uwarunkowania prac planistycznych w gminach: wnioski dla polityki regionalnej [Spatial Planning in Municipalities. Implications for Regional Development Policies], s. 25-48;Marek K. Kozak:...

  14,00 zł 15,56 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  nakład wyczerpany In Stock

  Przepraszamy, nakład wyczerpany. W numerze: Łucja Miara: Uzasadnianie postanowień o zastosowaniu lub przedłużeniu tymczasowego aresztowania z punktu widzenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; Artykuł 2 Konwencji: Sprawa Byrzykowski przeciwko Polsce (skarga nr 11562/05, wyrok - 27 czerwca 2006); Artykuł 5 Konwencji: Sprawa Celejewski przeciwko...

  nakład wyczerpany
 • Quick view
  nakład wyczerpany In Stock

  W numerze:Jan Wawrzyniak: Słowo wstępne [Introduction], s. 5-6; Jerzy Jaskiernia: Wpływ integracji z Unią Europejską na funkcję ustawodawczą Sejmu RP [The influence of the integration with the European Union on the legislative function of the Seym of the Republic of Poland], s. 7-36;Jarosław Szymanek: Koncepcja europejskiego zaangażowania Senatu RP jako...

  nakład wyczerpany
 • Quick view
  14,00 zł 15,56 zł -10% In Stock

  W numerze:Alan S. Blinder: Offshoring - kolejna rewolucja przemysłowa? [Offshoring - The Next Industrial Revolution?], s. 5-18;Tomasz Grzegorz Grosse: Analiza zagrożeń korupcyjnych w systemie zarządzania Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (ZPORR 2004-2006) [The Analysis of Corruption Threats in the Integrated Regional Operational...

  14,00 zł 15,56 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  nakład wyczerpany In Stock

  NAKŁAD WYCZERPANY W numerze: I. Jean Baudrillard Wywiad z Jeanem Baudrillardem, s. 7-14; Przemoc wirtualnej i zintegrowanej rzeczywistości, s. 15-31; Melodramat różnicy (albo zemsta skolonizowanych), s. 32-44; O radykalnej niepewności lub myśl jako sobowtór, s. 45-55. II. Znikający obraz Iwona Lorenc: O możliwości słabej ontologii. Od Baudrillarda do...

  nakład wyczerpany
 • Quick view
  nakład wyczerpany In Stock

  Przepraszamy, nakład wyczerpany. W numerze: Małgorzata Kosicka: Związanie sądów krajowych wyrokiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Woś przeciwko Polsce Artykuł 6 Konwencji Bronisław Woś przeciwko Polce (skarga nr 22860/02, decyzja - 1 marca 2006 r.); Sprawa Woś przeciwko Polsce (skarga nr 22860/02, wyrok - 8 czerwca 2006 r.) Artykuł 1...

  nakład wyczerpany
 • Quick view
  nakład wyczerpany In Stock

  W numerze:Michał Płachta: Rola prokuratury i prokuratorów w dziedzinie międzynarodowej współpracy w sprawach karnych [The role of the public prosecutor’s office and a prosecutor in international cooperation in criminal matters], s. 5-36; Mateusz Pilich: Zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje czy dobra wiara? [Rules of social coexistence, good...

  nakład wyczerpany
 • Quick view
  14,88 zł 16,53 zł -10% In Stock

  W numerze:Tomasz Zarycki: Interdyscyplinarny model stosunków centro-peryferyjnych. Propozycje teoretyczne [An Interdysciplinary Model of the Centre-Periphery Relations. A Theoretical Proposal], s. 5-26; Tomasz Grzegorz Grosse: Wybrane koncepcje teoretyczne i doświadczenia praktyczne dotyczące rozwoju regionów peryferyjnych [Theory and Practice of...

  14,88 zł 16,53 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  nakład wyczerpany In Stock

  W numerze:Helena Szewczyk: Podstawowe problemy reformy prawa służby cywilnej w nowym ustroju społeczno-gospodarczym [Basic problems related to Civil Service Law reforms in new social and economic system], s. 5-24; Sabina Grabowska: Modele uregulowań instytucji ludowej inicjatywy ustawodawczej [Models of legal regulations of popular legislative...

  nakład wyczerpany
 • Quick view
  37,63 zł 41,81 zł -10% In Stock

  W numerze: Od redakcji Referaty sesji plenarnych, s. 15-130Miklós Lévay: ”Wykluczenie społeczne„: popularne pojęcie we współczesnej kryminologii. Wykluczenie społeczne i przestępczość w Europie Środkowej i Wschodniej; Christian Pfeiffer, Michael Windzio, Matthias Kleimann: Media, zło i społeczeństwo. Wykorzystanie mediów i ich wpływ na postrzeganie...

  37,63 zł 41,81 zł -10%
  7
  Reduced price!
Showing 289 - 300 of 309 items