per page
 • Quick view
  17,50 zł 19,44 zł -10% In Stock

  Numer specjany, wydany w języku angielskim. Contents:Iwona Sagan: Contemporary Regional Studies - Theory, Methodology and Practice;Bolesław Domański: Critique of the Concept of Development and Regional Studies;Grzegorz Gorzelak: Poland’s Regional Policy and Disparities in the Polish Space;Bohdan Jałowiecki: Polish Cities and Metropolisation...

  17,50 zł 19,44 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  nakład wyczerpany Out of stock

  PRZEPRASZAMY, NAKŁAD CHWILOWO WYCZERPANY W numerze: Marek Kowalczyk: Priming negatywny a zaburzenia samoregulacji: przegląd badań inspirowanych hipotezą deficytu hamowania; Wojciech Łukasz Dragan: Strategie poszukiwania genów współdeterminująch różnice indywidualne w zachowaniu; Andrzej Rynkiewicz: Fazowe zmiany akcji jako wskaźniki niektórych procesów...

  nakład wyczerpany
 • Quick view
  14,00 zł 15,56 zł -10% In Stock

  W numerze:Maria Lewicka: Regionalne zróżnicowanie poczucia tożsamości: porównanie Polski i Ukrainy [Regional Differentiation of Identity: Comparison of Poland and Ukraine], s. 5-36;Grzegorz Gorzelak, Mikołaj Herbst, Agnieszka Olechnicka: Jak poprawić sytuację na ”trudnym„ rynku pracy? Analiza sytuacji województwa warmińsko-mazurskiego [How to Improve...

  14,00 zł 15,56 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  nakład wyczerpany In Stock

  W numerze:Bożena Gronowska, Katarzyna Balcerzak: Polubowne załatwienie sprawy (friendly settlement) w systemie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z 1950 r., s. 5-22; Marta Szuniewicz: Interpretacja prawa wspólnotowego - metody i moc wiążąca wykładni ETS, s. 23-68; Katarzyna Niedzielska-Czyż: Procedura przeniesienia siedziby europejskiej spółki...

  nakład wyczerpany
 • Quick view
  17,50 zł 19,44 zł -10% Out of stock

  Tom dedykowany Profesorowi Janowi Strelauowi z okazji Jubileuszu 75-lecia urodzin przez obecnych i byłych współpracowników Katedry Psychologii Różnic Indywidualnych Wydziału Psychologii oraz Interdyscyplinarnego Centrum Genetyki Zachowania Uniwersytetu Warszawskiego. W numerze:Wanda Ciarkowska: Psychofizjologiczne znaczenie dobowego rytmu kortyzolu; Maria...

  17,50 zł 19,44 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  nakład wyczerpany In Stock

  NAKŁAD WYCZERPANY W numerze: I. Filozoficzne i literackie interpretacje czasu Jean-François Courtine: Kant i czas, s. 5-23; Jaromir Brejdak: Hermeneutyka czasu - to chronos legethai pollachos, s. 24-33; Anna Wolińska: Uwagi o ciągłości czasu doświadczanego, s. 34-39; Maciej Chlewicki: Nietzsche i mistyka wiecznego powrotu, s. 40-50; Natalia...

  nakład wyczerpany
 • Quick view
  14,00 zł 15,56 zł -10% In Stock

  W numerze: Krzysztof Rybiński: Globalizacja a polityka pieniężna [Globalisation and Monetary Policy], s. 5-20; Phil Cooke: Bliskość, wiedza i powstanie innowacji [Proximities, Knowledges and Innovation Biographies], s. 21-47;Michał Dobroczyński: ASEAN i MERCOSUR - oryginalne tendencje integracyjne na Południu [ASEAN and MERCOSUR - Original Patterns of the...

  14,00 zł 15,56 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  13,13 zł 14,58 zł -10% In Stock

  UWAGA!!! Do kupienia także w PDFie.Psychologia Społeczna jest nowym periodykiem, organem Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Profil kwartalnika obejmuje problematykę szeroko rozumianej psychologii społecznej: obok eksperymentalnej ps, publikuje prace z pogranicza różnych dyscyplin traktujących o człowieku w środowisku społecznym, poczynając...

  13,13 zł 14,58 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  14,00 zł 15,56 zł -10% In Stock

  Prezentowany numer specjalny jest w całości poświęcony Zaktualizowanej koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju . Dokument ten został opracowany w zlikwidowanym już Rządowym Centrum Studiów Zagranicznych i przyjęty przez rząd RP na posiedzeniu 6 września 2005 r. Przedstawiony materiał - jak twierdzą jego twórcy - nie jest oczywiście doskonały. Już...

  14,00 zł 15,56 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  nakład wyczerpany In Stock

  W numerze:Jarosław Szymanek: Prawna regulacja wolności religijnej, s. 5-30;Radosław Grabowski: Norma z artykułu 38 Konstytucji RP z 1997 r. jako zasada prawa, s. 31-46;Krystyna Kowalik-Bańczyk: Zakres uprawnień wynikających z posiadania obywatelstwa europejskiego w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, s. 47-64;Kamila Bury:...

  nakład wyczerpany
 • Quick view
  13,13 zł 14,58 zł -10% In Stock

  UWAGA!!! Do kupienia także w PDFiePsychologia Społeczna jest nowym periodykiem, organem Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Profil kwartalnika obejmuje problematykę szeroko rozumianej psychologii społecznej: obok eksperymentalnej ps, publikuje prace z pogranicza różnych dyscyplin traktujących o człowieku w środowisku społecznym, poczynając od...

  13,13 zł 14,58 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  17,50 zł 19,44 zł -10% Out of stock

  W numerze: Dominika Farley, Jan Matysiak, Maciej Trojan: Kryteria oceny zwierzęcych modeli zaburzenia po stresie traumatycznym (PTSD), s. 7-30; Krzysztof Fronczyk, Wojciech Łukasz Dragan: Biologiczne korelaty i uwarunkowania chronotypu, s. 31-58;Małgorzata Dragan: Przemoc w dzieciństwie a ryzyko nadużywania substancji psychoaktywnych w okresie...

  17,50 zł 19,44 zł -10%
  7
  Reduced price!
Showing 277 - 288 of 309 items