Wpływ globalizacji  i Wspólnej Polityki Rolnej  na zróżnicowanie cen  na rynkach surowców rolnych  w Polsce

Author:
Sebastian Kubala

ISBN: 978-83-66849-73-0

Place of publication: WARSZAWA

Year of publication: 2022

Number of pages: 256

Binding: miękka

Format: B5

Wpływ globalizacji i Wspólnej Polityki Rolnej na zróżnicowanie cen na rynkach surowców rolnych w Polsce

Autor podjął się w pracy identyfikacji czynników, które wpływają na kształtowanie się cen skupu surowców rolnych w Polsce. Przedstawił czynniki związane z procesami globalizacji i Wspólną Polityką Rolną oraz czynniki związane z wewnętrznym funkcjonowaniem państwa. Przeprowadzona analiza w części wypełniła lukę w tym obszarze badań, w dotychczasowych badaniach brakowało bowiem podziału czynników wpływających na ceny skupu surowców rolnych na poszczególnych rynkach, jaki zastosował Autor.

dr hab. Jakub Kraciuk, prof. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego


 Na szczególne uznanie zasługuje właściwy w stosunku do podjętego zagadnienia dobór metod analizy statystycznej i ekonometrycznej. Autor zbadał zależności między cenami analizowanych produktów rolnych a czynnikami je kształtującymi oraz zbudował modele ekonometryczne, które wskazały zmienne najlepiej wyjaśniające wpływ poszczególnych czynników na ceny skupu produktów rolnych w wybranych krajach Unii Europejskiej.

dr hab. inż. Anna Kowalska, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu


Sebastian Kubala, doktor ekonomii, pracownik Katedry Rozwoju Organizacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

38,00 zł

30 other products in the same category: