2022 STUDIA REGIONALNE I LOKALNE, NR 2 (88)

Author:
Agnieszka Olechnicka – redaktorka naczelna

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2022

Number of pages: 116

ISSN: 1509-4995

2022 STUDIA REGIONALNE I LOKALNE, NR 3 (89)

ARTYKUŁY:

Olha Skyba, Yurii Liannoi, Yuliia Tonkopei, Olha Lianna The Establishment of the Public Health System in the Light of the COVID-19 Pandemic as a Condition of National Security (Experience Acquired Before the War)

Oksana Zakharova, Galyna Lopushnyak, Kateryna Skibska Current Trends in the Development of the Ukrainian Labour Market

Oksana Kravchuk, Iryna Varis, Alexey Subochev The Development of the Labour Market Digital Ecosystem in Ukraine

Szymon Wójcik Czynniki warunkujące wybór samochodu jako środka transportu w codziennych podróżach – przykłady miast polskich [Factors Determining the Choice of Car as a Daily Travel Mode in Selected Polish Cities]

Dominika Hołuj, Monika Murzyn-Kupisz Struktura przestrzenna targów mody w Polsce skierowanych do indywidualnych odbiorców [The Spatial Structure of Individual Consumer-Oriented Fashion Fairs in Poland]

Mateusz Długosz, Robert Szmytkie Obszary wiejskie w systemie migracji wewnętrznych w Polsce [Rural Areas in the System of Inter-Communal Migrations in Poland]

RECENZJE:

Paweł Swianiewicz, Adam Gendźwiłł, Ulrik Kjaer, Kristof Steyvers (red.), The Routledge Handbook of Local Elections and Voting in Europe

Roman Szul, Elena Chebankova, Piotr Dutkiewicz (red.), Civilizations and World Order

Janina Kotlińska, Daniel Budzeń, Bartosz Edwarczyk, Kamilla Marchewka­‍‑Bartkowiak, Zarządzanie majątkiem i długiem lokalnym

Download:

20,00 zł

30 other products in the same category: