Edukacja bioetyczna na uczelniach medycznych

Author:
Paweł Łuków (red.)

ISBN: 978-83-65390-51-6

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2022

Number of pages: 338

Format: B5

Edukacja bioetyczna na uczelniach medycznych

Nie ulega wątpliwości, że w polskiej literaturze bioetycznej brakuje książki, która omawiałaby teoretyczne i praktyczne zagadnienia edukacji bioetycznej na uczelniach i wydziałach medycznych. Niniejszy tom przyczyni się z pewnością do pobudzenia dyskusji na temat celów, metod i jakości nauczania oraz oceny efektów edukacji bioetycznej przyszłych medyków i innych profesjonalistów medycznych

prof. dr hab. Alicja Przyłuska-Fiszer


W ślad za zmianami politycznymi w tak zwanej publicznej dyskusji o bioetyce mamy do czynienia z wojną ideologiczną. Ma to oczywiście przełożenie na nauczanie etyki i bioetyki oraz powoduje utratę ich praktycznego znaczenia i zastosowania [...] w takiej atmosferze przypomnienie podstawowych założeń etyki i bioetyki oraz dążenie do poprawy sposobów jej nauczania jest bardzo potrzebne.

prof. dr hab. Romuald Krajewski

Download:

42,00 zł

30 other products in the same category: