Zrozumieć Brexit<br> Przyczyny wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej

Author:
Łukasz Danel

ISBN: 978-83-66849-74-7

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2022

Number of pages: 197

Format: A5

Zrozumieć Brexit
Przyczyny wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej

W miarę upływu czasu i wzrostu świadomości skutków Brexitu zaczęły się pojawiać, i pojawiają się nadal, jego bardziej pogłębione analizy. Do takich zaliczyć należy monografię Zrozumieć Brexit. […] Autor zaprezentował bardzo dobrą orientację w temacie i umiejętność panowania nad swoim wywodem. Udowodnił, wbrew obiegowym opiniom, że Brexitnie był przypadkowym epizodem, czy też „wypadkiem przy pracy”, lecz logiczną konsekwencją nieufności, która cechowała relacje Wielkiej Brytanii z Europą kontynentalną po II wojnie światowej, i to zarówno na poziomie elit, jak i społeczeństwa.

prof. dr hab. Andrzej Antoszewski

 

Łukasz Danel przekonuje, że Brexit był nieuchronnym zwieńczeniem skomplikowanych relacji Zjednoczonego Królestwa z integrującą się Europą, i konsekwentnie prowadzi narrację tak, by udowodnić, że inny scenariusz nie był możliwy. Post factum trudno się z autorem nie zgodzić, zwłaszcza że na każdej stronie wyposaża nas w kolejne argumenty potwierdzające postawioną tezę. […]

Książkę świetnie się czyta, gawędziarski styl sprawia, że nawet trudną materię i sporą dawkę faktów przyswaja się z łatwością. Utrzymanie uwagi czytelnika jest tym bardziej zaskakujące, że przecież każdy zna finał szorstkich relacji Zjednoczonego Królestwa ze Wspólnotami Europejskimi. Mimo to wiele fragmentów książki Danela poziomem emocji przypomina polityczny thriller.

prof. dr hab. Anna Pacześniak

 

Łukasz Danel – politolog, doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt w Katedrze Studiów Politycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, badacz brytyjskiego systemu politycznego i konstytucyjnego, zdeklarowany anglofil i pasjonat brytyjskości.

Download:

38,00 zł

30 other products in the same category: