Tradycje kociewskie

Author:
Przemysław Kilian

ISBN: 978-83-66849-53-2

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2022

Number of pages: 220

Format: A5

Tradycje kociewskie w praktykach kulturowych gminy Morzeszczyn

Książka Przemysława Kiliana to interesujące i ważne studium regionalnych praktyk kulturowych mieszkańców gminy Morzeszczyn na Kociewiu (…). Praca, oparta na dogłębnej znajomości badanej problematyki, w tym wiedzy autoetnograficznej autora, stanowi ważny przyczynek do poznania procesu przemian zarówno praktyk kulturowych, jak i tradycji stanowiącej podstawowy składnik tożsamości regionalnej.

dr hab. Anna Kwaśniewska, prof. UG

 

Książka wydana we współpracy z Fundacją na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, nagrodzona w konkursie „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”.

 

Przemysław Kilian – ur. w 1989 r. w Gdańsku, absolwent historii oraz etnologii na Uniwersytecie Gdańskim, doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych UG. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat konstruowania tożsamości przez mieszkańców żyjących na pograniczu Kaszub, Kociewia i Borów Tucholskich. Zaangażowany społecznie w pomorski ruch regionalny, prezes Trójmiejskiego Klubu Kociewiaków, działa w Towarzystwie Miłośników Ziemi Kociewskiej, Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim i Polskim Towarzystwie Ludoznawczym.

Download:

38,00 zł

30 other products in the same category: