2022 STUDIA REGIONALNE I LOKALNE, NR 2 (88)

Author:
Agnieszka Olechnicka – redaktorka naczelna

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2022

Number of pages: 116

ISSN: 1509-4995

2022 STUDIA REGIONALNE I LOKALNE, NR 2 (88)

ARTYKUŁY:


Paweł Swianiewicz 
Kręte ścieżki reform decentralizacyjnych w Ukrainie [The Switchbacks of Decentralisation Reforms in Ukraine]

Serhii Horbliuk, Oleh Brovko The Territorial and Decentralization Reform in Ukraine (2014–2020)

Rostyslav А. Kаliuzhnyj, Yevhen O. Bytyrin, Liudmyla A. Shapenko, Yaroslav V. Zhuravel, Alona A. Lukashenko Advantages and Disadvantages of the Local Government Reform in Ukraine and Other Countries: A Comparative Legal Analysis

Anna Gralewska Tamed Ugliness: The Problems of Shaping and Appreciating the Aesthetics of Polish Urban Spaces

Łukasz Olejnik Dotacje inwestycyjne z rządowych funduszy wsparcia dla samorządów 2019–2021. Polityczna alokacja zasobów? [Investment Grants from Central Government Funds to Local Governments of 2019–2021: An Alignment Bias]

Bartosz Czepil Wykorzystanie II transzy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jako instrument polityki klientelistycznej rządu wobec samorządu w perspektywie doświadczeń z województwa opolskiego [Utilising the 2nd Instalment of the Central Government Fund for the Local Investments as an Instrument of Clientelistic Politics Towards the Local Government from the Perspective of Experiences of the Opolskie Voivodeship]

Justyna Orchowska „W ogóle autobusu nie widać”. Życie na obszarach wykluczenia transportowego [You Cannot See the Bus at All”: Life in the Areas of Transport Exclusion] 

RECENZJE

Roman Szul Andrzej Miszczuk, Magdalena Miszczuk: Lokalna polityka gospodarcza w Polsce. Uwarunkowania – instytucje – instrumenty.

Download:

20,00 zł

30 other products in the same category: