Dyskurs wojny jako dyskurs pomocy

Author:
Marcin Poletyło

ISBN: 978-83-66849-38-9

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2022

Number of pages: 343

Binding: miękka, klejona

Format: B5

Dyskurs wojny jako dyskurs pomocy

Analiza fenomenu wojny, którą otrzymuje czytelnik, jest oryginalna, wszechstronnie osadzona w politycznych i społeczno-ekonomicznych relacjach centrum systemu światowego z globalnym Południem. (…) Główną kategorią analityczną Marcina Poletyły jest dyskurs. W tej perspektywie badawczej fenomen wojny uwikłany jest w językowe i retoryczne środki opisu. Walka ideologiczna to walka o narzucenie swojego języka, czyli władzy nadawania znaczeń oraz definiowania sytuacji, wskazywania priorytetów, głównych odpowiedzialnych, często kozłów ofiarnych, czarnych Piotrusiów. Przeciwstawne narracje prezentują określone perspektywy aksjologiczne, skrywające interesy grupowe, tym samym koncentrują się na odmiennych aspektach opisywanej rzeczywistości.

prof. dr hab. Tadeusz Klementewicz

Książka Marcina Poletyły jest niezwykła, bezprecedensowa w naszej literaturze. Autor podjął się analizy dyskursu towarzyszącego tzw. nowym wojnom, do których dochodzi po zakończeniu zimnej wojny. To wojny nietradycyjne, w których często nie ma podziału na agresora i ofiarę, ale jednak są działania wojenne, ofiary, zniszczenia. Trzeba je jakoś uzasadnić, także wtedy, gdy siły używa się w dobrej wierze (były takie przypadki), bo wojny toczą też kraje demokratyczne, w których opinii publicznej nie można ignorować. Podejmuje się próby jej formowania, by uzyskać przychylność dla wojny, która nie jest prowadzona w obronie własnej. Autor nie miał już szansy uwzględnić najnowszej wojny Rosji, ale jego wcześniejsze ustalenia i tu się dobrze odnajdują. Jestem pełen uznania dla erudycji i wnikliwości Marcina Poletyły. Gorąco polecam lekturę jego książki wszystkim, którzy wolą rozumieć niż dawać wiarę.

prof. dr hab. Roman Kuźniar

 

Marcin Poletyło, obronił doktorat w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW (2020), obecnie niezwiązany z żadną instytucją naukową. W latach 1993–1996 oraz 2000–2001 pracował w organizacjach pomocowych w Chorwacji, Kosowie i Macedonii.  Jest autorem książki Propaganda wojenna w liberalnej demokracji. Argument bałkański – analiza przypadku (2008).

Download:

47,00 zł

30 other products in the same category: