Czy wola jest wolna?

Author:
Jacek Dobrowolski

ISBN: 978-83-66849-39-6

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2022

Number of pages: 208

Format: A5

Czy wola jest wolna?

Kolejna książka Jacka Dobrowolskiego, czyli niniejszy traktat o wolności, to brawurowa analiza węzłowych punktów wielkiego historycznego sporu o determinizm i wolność woli. A utor traktuje determinizm jako poważne wyzwanie poznawcze i etyczne, a broniąc wolności woli, osadza ją w „faktach deterministycznych”, należących do sfery ludzkiej podmiotowości i intersubiektywności. Wprawne oko dostrzeże w książce Dobrowolskiego rys postfilozoficzności, przez który należy ją postawić na półce z intelektualną awangardą.

prof. dr hab. Jan Hartman

 

Jacek Dobrowolski bardzo swobodnie porusza się w gąsz czu problemów generowanych przez spór o wolną wolę, trafnie dobiera przykłady, bardzo umiejętnie łączy własne analizy z materiałe m historycznym. Jest równie kompetentny jako metafizyk, epistemolog czy antropolog (…). Ta samodzielność myślenia, wielokrotnie prezentowana w różnych partiach książki, stanowi o jej duż ej wartości.

dr hab. Jacek Jaśtal

 

Jacek Dobrowolski – dr hab., filozof i pisarz, wykładowca na Wy dziale Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii UW. Współzałożyciel i współredaktor magazynu filozoficzno-literackiego „Nowa Orgia Myśli”. Autor powieści, monografii filozoficznych i esejów, w tym Filozofii głupoty, Wzlotu i upadku człowieka nowoczesnego, Sztuki człowieka nowoczesnego, a także wielu innych tekstów. Publikował w „Twórczości”, „Polityce”, „Przeglądzie Literacko- -Filozoficznym”, „Dzienniku Opinii”, „Kulturze Liberalnej”, „Edukacji Filozoficznej”, „Praktyce Teoretycznej” oraz innych czasopismach i zbiorach. Laureat i dwukrotny finalista konkursu o Nagrodę im. B. Skargi. Zajmuje się filozofią społeczną i antropologią nowoczesności, problematyką relacji indywidualizmu i ateizmu oraz wolności. Mieszka w Warszawie.

Download:

40,00 zł

30 other products in the same category: