per page
 • Quick view
  34,20 zł 38,00 zł -10% In Stock

  Anna Wojciuk odpowiada na pytanie, w jaki sposób edukacja i nauka budują dziś siłę państw, a także analizuje zmiany ładu międzynarodowego, które prowadzą do narodzin tytułowych imperiów wiedzy. Praca zawiera wiele przykładów historycznych i współczesnych, ilustrujących rozmaite strategie, które przyniosły państwom sukces, a także pokazuje przykłady...

  34,20 zł 38,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  32,40 zł 36,00 zł -10% In Stock

  Co spis powszechny przeprowadzony w 2011 r. mówi nam o zróżnicowaniu etnicznym i językowym społeczeństwa polskiego? Szukając odpowiedzi na to pytanie, autorzy analizują przygotowania do spisu, jego przebieg i rezultaty. Czytelnik znajdzie tu nie tylko same wyniki tego największego badania ludności w Polsce, lecz także obraz społecznych postaw mniejszości...

  32,40 zł 36,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  34,20 zł 38,00 zł -10% In Stock

  Uwaga! Do kupienia także wersja e-book 17 czerwca 2013 r. UE i USA ogłosiły ”nowe handlowe otwarcie„ we wzajemnych relacjach, rozpoczynając negocjacje o ustanowienie Transatlantyckiego Porozumienia w dziedzinie Handlu i Inwestycji (Transatlantic Partnership in Trade and Investment, TTIP). TTIP jest najbardziej znaczącą inicjatywą w historii relacji obu...

  34,20 zł 38,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  nakład wyczerpany Out of stock

  Przepraszamy, obecnie brak na półce Autorzy zebranych tu tekstów poruszają szeroko dyskutowane problemy z dziedziny metodologii i filozofii ekonomii, podejmują też analizę relacji między państwem, sferą społeczną i gospodarczą, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa i rozwoju wsi. Nie zabrakło tu więc rozważań o granicach ekonomii i jej problemach jako...

  nakład wyczerpany
 • Quick view
  30,60 zł 34,00 zł -10% In Stock

  Komunikat płynący z książki Dawida Sześciły znacząco wykracza poza sferę rozważań nad technicznymi aspektami systemu usług publicznych. W istocie, na przykładzie ewolucji systemów usług publicznych, Autor opisuje przeobrażenia współczesnego państwa, w szczególności zaś postępujący demontaż tej jego postaci, którą zwyczajowo określa się mianem państwa...

  30,60 zł 34,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  18,00 zł 20,00 zł -10% In Stock

  Publikacja w dwóch wersjach językowych: s. 1-128 wersja polskojęzyczna; s. 129-248 wersja angielskojęzyczna Praca jest dziełem oryginalnym, pionierskim i bardzo potrzebnym, o dużych walorach poznawczych, teoretycznych i utylitarnych. (…) Wypełnia lukę w literaturze przedmiotu, zwłaszcza jeśli idzie o opracowania politologiczne i socjologiczne na temat...

  18,00 zł 20,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  27,00 zł 30,00 zł -10% In Stock

  Problem długu publicznego i jego oddziaływania na długo- i krótkookresową równowagę makroekonomiczną stał się w ostatnich kilku latach jednym z częściej poruszanych w literaturze ekonomicznej. Mimo licznych badań wciąż pozostaje kwestią sporną, a tym samym bardzo interesującą. Autorka przeprowadza wielowątkową analizę konsekwencji zadłużenia publicznego...

  27,00 zł 30,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  36,00 zł 40,00 zł -10% In Stock

  Janusz Beksiak już przed 1980 r. drukował swoje teksty o charakterze publicystycznym w tygodnikach i miesięcznikach o profilu ogólnym. Robił to jednak rzadko i dopiero artykuł o kryzysie gospodarczym z przełomu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, zatytułowany O załamaniu i poprawie, wzbudził powszechne zainteresowanie. Od tego czasu Beksiak w...

  36,00 zł 40,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  34,20 zł 38,00 zł -10% In Stock

  Angielskojęzyczna wersja tomu pod redakchją naukową Stanisława Mazura Współzarządzanie publiczne Original edition: Współzarządzanie publiczne English version http://scholar.com.pl/sklep.php?md=products&id_c=11&id_p=2491&

  34,20 zł 38,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  36,00 zł 40,00 zł -10% In Stock

  Nowe podejście do współzarządzania i współrządzenia, zaprezentowane przez Autorów, jest ważną odpowiedzią nauki na kryzys polityki i funkcjonowania państwa. (…) Współzarządzanie publiczne przezwycięża tradycyjne podziały między domeną państwa, rynku i społeczeństwa obywatelskiego. Potrzebna książka, interdyscyplinarna analiza naukowa na wysokim poziomie....

  36,00 zł 40,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  nakład wyczerpany In Stock

  Celem projektu ”Namaste Polsko! Badanie sytuacji i potrzeb związanych z integracją Hindusów w Polsce„ było zdobycie informacji na temat życia imigrantów z Indii w Polsce oraz rozpoznanie ich potrzeb integracyjnych. Każda grupa imigrantów charakteryzuje się nieco odmiennymi problemami związanymi z adaptacją do polskich warunków. Historia krajów, które mają...

  nakład wyczerpany
 • Quick view
  32,40 zł 36,00 zł -10% In Stock

  Postawy ekonomiczne w czasach niepewności to książka niezwykle ważna zarówno ze względu na problematykę, jak i podejście naukowe. Problematyka jest nie tylko aktualna - jak Polacy reagują na kryzys - ale także kluczowa dla zrozumienia obecnego stanu polskiej transformacji oraz stanu aktualnej świadomości społecznej w wymiarze gospodarczym i politycznym....

  32,40 zł 36,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
Showing 49 - 60 of 155 items