Obniżka! 2013 ZARZĄDZANIE PUBLICZNE <br>nr 2–3 (24–25) <br>UWAGA! Do kupienia także w PDFie!

Autor:
kwartalnik

ISBN: doi 10.7366/18983529325

Miejsce wydania: Warszawa

Rok wydania: 2014

Liczba stron: 195

Uwagi: dr hab. prof. UEK Stanisław Mazur – redaktor naczelny
periodyk wydawany wraz z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie oraz Małopolską Szkołą Administracji Publicznej

Oprawa: miękka

Format: B-5

ISSN: 1898-3529

2013 ZARZĄDZANIE PUBLICZNE
nr 2–3 (24–25)
UWAGA! Do kupienia także w PDFie!

W numerze [Contents]

Wstęp [Preface], s. 7;
Jerzy Hausner: Społeczne czynniki ludzkiego działania [Social factors in human actions], doi: 10.7366/1898352932501, s. 8-18;
Jarosław Górniak: Instytucje, wiedza, działanie i kapitał instytucjonalny [Institutions, knowledge, action, and institutional capital],doi: 10.7366/1898352932502,s. 19-33;
Stanisław Mazur: Zmiana instytucjonalna [Institutional change],doi: 10.7366/1898352932503,s. 34-43;
Bogdan Szlachta: O problematyczności (niektórych) liberalnych prób ustanawiania uniwersalnie ważnych
”zasad racjonalności współdziałań„ [On the dubiousness of (some) liberal attempts to establish universally significant“principles of the rationality of interaction„],doi: 10.7366/1898352932504,s. 44-52;
Bernard Chavance: Institutions as seen by the Austrian school and ‘ordoliberalism’,doi: 10.7366/1898352932505,s. 53-62;
Andrzej Bukowski: Kultura, instytucje, władza: ciągłość i zmiana porządku instytucjonalnego [Culture, institutions, and power: Continuity and change of institutional order],doi: 10.7366/1898352932506,s. 63-74;
Maciej Grodzicki: Dynamika gospodarcza a instytucje w programie badawczym ekonomii ewolucyjnej [Economic dynamics versus institutions in the research approachto evolutionary economics],doi: 10.7366/1898352932507,s. 75-89;
Marcin Kędzierski: Rola instytucji w programie ekonomii postwalrasowskiej Davida Colandera
stanowiącej fundament nowej ekonomii złożoności (complexity economics) [The role of institutions in the post-Walrasian economics of David Colanderand complexity economics],doi: 10.7366/1898352932508,s. 90-101;
Michał Możdżeń: Tragedia wspólnych zasobów w procesie politycznym [Tragedy of the commons in the political process],doi: 10.7366/1898352932509,s. 102-115;
Jan Strycharz: Instytucje nieformalne od strony psychologii poznania i podejmowania decyzji [Informal institutions from the point of view of cognitive psychologyand the decision-making science],doi: 10.7366/1898352932510,s. 116-126;
Seweryn Krupnik: Identyfikacja mechanizmów społecznych z wykorzystaniem instytucjonalizmu
zorientowanego na aktora [Identification of social mechanisms with the use of actor-centred institutionalism],doi: 10.7366/1898352932511,s. 127-139;
Dariusz Szklarczyk: Instytucjonalne mechanizmy (nie)reprezentacji interesów w Polsce w perspektywie
socjologii analitycznej - zarys problematyki badawczej [Institutional mechanisms of (non)representing of interests in Poland in the perspectiveof analytical sociology: An outline of a research problem],doi: 10.7366/1898352932512,s. 140-152;
Barbara Worek: Racjonalność indywidualna a efekty społeczne: przypadek szkoleń w miejscu pracy [Individual rationality versus social effects: A case of on-the-job training],doi: 10.7366/1898352932513,s. 153-167;
Zuzanna Drożdżak: Socjologia analityczna jako uniwersalny program badawczy umożliwiający głębokie
wyjaśnienie zjawisk społecznych i skuteczne projektowanie polityk publicznych [Analytical sociology as a universal research programme explaining social phenomenaand effective policy making],doi: 10.7366/1898352932514,s. 168-176;
Piotr Sztompka: Dziesięć tez o modernizacji [Ten theses on modernization],doi: 10.7366/1898352932515,s. 177-183;
Jerzy Hausner: Instytucje i działanie społeczne [Institutions and social action],doi: 10.7366/1898352932516,s. 184-195.

Pliki do pobrania:

17,50 zł

-10%

19,44 zł

Dodatkowo oprócz wersji papierowej masz możliwość wykupienia dostępu do rozdziału lub całej publikacji:

30 innych produktów w tej samej kategorii: