Obniżka! STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE<br>2018 nr 3 t. 54<br>Uwaga! Do kupienia także w PDFie

Autor:
kwartalnik

Miejsce wydania: Warszawa

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 226

Uwagi: dr hab. Jakub Zajączkowski – redaktor naczelny; periodyk redagowany wraz z Instytutem Stosunków Międzynarodowych UW

Oprawa: miękka

Format: B-5

ISSN: 0209-0961

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
2018 nr 3 t. 54
Uwaga! Do kupienia także w PDFie

W NUMERZE [CONTENTS]

 

S T U D I A  [S T U D I E S]

Ryszard Zięba: Główne problemy w stosunkach polsko-rosyjskich [Main Problems in Polish-Russian Relations], doi 10.7366/020909613201801, s. 9-34;

Stanisław Bieleń: Status w stosunkach międzynarodowych [Status in International Relations], doi 10.7366/020909613201802, s. 35-50;

Mieczysław Stolarczyk: Tendencje ewolucji pozimnowojennego systemu międzynarodowego i ich możliwe implikacje [Trends in the Evolution of the Post-Cold War International System and Their Possible Implications], doi 10.7366/020909613201803, s. 51-96;

Marlena Drygiel-Bielińska: Aktywność uczestników procesu budowania pokoju na przykładzieUnii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki [The Activity of Participants in the Peacebuilding Process on the Example of the European Union and the United States of America], doi 10.7366/020909613201804, s. 97-112;

Piotr Śledź: Zewnętrzna ingerencja w wybory jako problem bezpieczeństwa Międzynarodowego [Foreign Electoral Intervention as a Problem of International Security], doi 10.7366/020909613201805, s. 113-136;

Jarosław Dobrzański: Rusofobia po amerykańsku i nowa zimna wojna [American-style Russophobia and the New Cold War], doi 10.7366/020909613201806, s. 137-150;

Magdalena Kozub-Karkut:Reputacja jako źródło (społecznej) odpowiedzialności organizacji Międzynarodowych [Reputation as the Source of (Social) Accountability of International Organizations], doi 10.7366/020909613201807, s. 151-174;

Katarzyna Czornik: Intensyfikacja kurdyjskich dążeń niepodległościowych jako implikacja powstania i funkcjonowania tzw. Państwa Islamskiego [Intensification of Kurdish Independence Aspirations as an Implication of the Creation and Functioning of the So-Called Islamic State], doi 10.7366/020909613201808, s. 175-200;

Nurlan Aliyev: The Development of Russian Military Thought: the Russian Empire and the Soviet Period and Their Legacies, doi 10.7366/020909613201809, s. 201-216.

 

R E C E N Z J E

 

Marlena Drygiel-Bielińska: Ryszard Zięba, The Euro-Atlantic Security System in the 21st Century. From Cooperation to Crisis, doi , s. 217-222;

Monika Serzysko: Bruno Maçães, The Dawn of Eurasia. On the Trail of the New World Order, doi , s. 223-226.

Pliki do pobrania:

17,50 zł

-10%

19,44 zł

Dodatkowo oprócz wersji papierowej masz możliwość wykupienia dostępu do rozdziału lub całej publikacji:

20 innych produktów w tej samej kategorii: