Obniżka! STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE<br>2015 nr 3 tom 51<br>Numer w wolnym dostępie!

Autor:
kwartalnik

Miejsce wydania: Warszawa

Rok wydania: 2015

Liczba stron: 337

Uwagi: prof. dr hab. Edward M. Haliżak – redaktor naczelny;
periodyk redagowany wraz z Instytutem Stosunków Międzynarodowych UW

Oprawa: miękka

Format: B-5

ISSN: 0209-0961

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
2015 nr 3 tom 51
Numer w wolnym dostępie!

W numerze [Contents]

S T U D I A [S T U D I E S]
Marek Madej: Dlaczego Zachód idzie na wojnę? Motywy interwencji zbrojnych Zachodu po zimnej wojnie w świetle oficjalnych wystąpień zachodnich przywódców [Why is the West Going to War? The Motives behind Western Military Interventions after the Cold War in Light of Official Statements Delivered by Western Leaders], doi: 10.7366/020909613201501, s. 9-28;
Roman Kuźniar: Liberalny interwencjonizm Zachodu po zimnej wojnie - przesłanki i konsekwencje [Western Liberal Interventionism after the Cold War - Determinants and Consequences], doi: 10.7366/020909613201502, s. 29-44;
Agnieszka Bieńczyk-Missala: Zapobieganie masowym zbrodniom jako realizacja koncepcji ”odpowiedzialność za ochronę„ [Prevention of Mass Atrocities as the Implementation of the Concept of ‘Responsibility to Protect’], doi: 10.7366/020909613201503, s. 45-60;
Patrycja Grzebyk: Miejsce interwencji zbrojnej w koncepcji ”odpowiedzialność za ochronę„ (R2P) [The Place of Military Intervention in the Concept of Responsibility to Protect (R2P)], doi: 10.7366/020909613201504, s. 61-78;
Kamila Pronińska: Bezpieczeństwo energetyczne a interwencje zbrojne Zachodu po zimnej wojnie [Energy Security and Western Post-Cold-War Military Interventions], doi: 10.7366/020909613201505, s. 79-98;
Anna Wojciuk, Maciej Michałek: Opinia publiczna wobec ”wojen Zachodu„: przypadki wojny w Zatoce, Bośni oraz Kosowie [Public Opinion vis-à-vis ‘Western Wars’: A Case Study of the Gulf War, Bosnia and Kosovo], doi: 10.7366/020909613201506, s. 99-122;
Karolina Libront: Podejście Niemiec do wybranych interwencji wojskowych w latach 1998-2013: kontynuacja czy zmiana? [Germany’s Approach to Military Interventions between 1998 and 2013: A Continuation or a Change?], doi: 10.7366/020909613201507, s. 123-144;
Anna Pochylska: Rewolucja w dziedzinie wojskowości - lekcje z konfliktów w Afganistanie i Iraku [Revolution in Military Affairs - Lessons from the Conflicts in Afghanistan and Iraq], doi: 10.7366/020909613201508, s. 145-158;
Robert Czulda: Polityczny i wojskowy wymiar konfliktu Izraela z Iranem [Political and Military Dimensions of the Israel-Iran Conflict ], doi: 10.7366/020909613201509, s. 159-180;
Katarzyna Kubiak: Po co w Europie amerykańska broń nuklearna? Odstraszanie nuklearne NATO z perspektywy Polski w kontekście wybranych teorii stosunków międzynarodowych [Why Does Europe Need American Nuclear Weapons? Polish Position on NATO Nuclear Deterrence from the Perspective of Selected Theories of International Relations], doi: 10.7366/020909613201510, s. 181-202;
Katarzyna Stachurska-Szczesiak: Securitization of Environmental Problems in the Mediterranean Sea Basin, doi: 10.7366/020909613201511, s. 203-222;
Marcin Florian Gawrycki: Między autonomią a potęgą - latynoamerykańska interpretacja neorealizmu w okresie zimnowojennym [Between Autonomy and Power - The Latin American Interpretation of Neorealism in the Cold War Era], doi: 10.7366/020909613201512, s. 223-244;
Filip Tereszkiewicz: Partie antyunijne wobec konfliktu na Ukrainie: implikacje dla działań zewnętrznych Unii Europejskiej [Eurosceptical Parties’ Attitudes towards the Conflict in Ukraine: Implications for the EU’s External Actions], doi: 10.7366/020909613201513, s. 245-266;
Rafał Ulatowski: Rynek ropy naftowej w XXI wieku. Rola Arabii Saudyjskiej i OPEC w kształtowaniu cen [The Oil Market in the 21st Century. The Role of Saudi Arabia and OPEC in Shaping Oil Prices], doi: 10.7366/020909613201514, s. 267-284.

S P R AWO Z DA N I A [R E P O R T S]
Karolina Libront: Sprawozdanie z IV Sympozjum im. Ministra Krzysztofa Skubiszewskiego pt. Mocne Niemcy w słabej Europie. Między szansą a niepokojem, Warszawa, 11 marca 2015 r. [Report on the 4th Minister Krzysztof Skubiszewski Symposium Strong Germany in Weak Europe. Between Opportunity and Concern, Warsaw, 11 March 2015], s. 285-288;
Agnieszka Ignaciuk: Sprawozdanie z jubileuszowej konferencji naukowej z okazji dwudziestolecia ”Rocznika Strategicznego„ nt. The Use of Force in a Post-Western International Order: New and Old Challenges to Security Studies, Warszawa, 22 maja 2015 r. [Report on the jubilee academic conference on the 20th anniversary of “Rocznik Strategiczny„: The Use of Force in a Post-Western International Order: New and Old Challenges to Security Studies, Warsaw, 22 May 2015], s. 289-296.

R E C E N Z J E [R E V I EWS]
Jan Zielonka: Jacek Czaputowicz, Kamil Ławniczak, Anna Wojciuk, Nauka o stosunkach międzynarodowych i studia europejskie w Polsce [International Relations and European Studies in Poland], s. 297-300;
Paweł Frankowski: Ryszard Zięba, Stanisław Bieleń, Justyna Zając (red.), Teorie i podejścia badawcze w nauce o stosunkach międzynarodowych [Theories and Research Approaches in International Relations], s. 301-305;
Irena Popiuk-Rysińska: Jacek Czaputowicz, Suwerenność [Sovereignty], s. 306-318;
Anna Walkowiak: John Kaag, Sarah Kreps, Drone Warfare, s. 319-323;
Weronika Garbacz: Piotr A. Świtalski, Emocje, interesy, wartości. Przemiany paradygmatów polityki międzynarodowej [Emotions, Interests, Values. Changing Paradigms of International Policy], s. 324-331;
Justyna Zając: Odpowiedź na recenzję prof. dr. hab. Edwarda Haliżaka książki pt. EU in the Medi terranean. An International Roles Theory Approach [A reply to the review by Prof. Edward Haliżak of the book titled EU in the Medi terranean. An International Roles Theory Approach], s. 332-337.

Pliki do pobrania:

17,50 zł

-10%

19,44 zł

Dodatkowo oprócz wersji papierowej masz możliwość wykupienia dostępu do rozdziału lub całej publikacji:

23 innych produktów w tej samej kategorii: