Obniżka! UMOWY O PARTNERSTWIE GOSPODARCZYM (EPA) <br>w stosunkach <br>Unia Europejska – <br>grupa państw AKP

Autor:
Katarzyna KOŁODZIEJCZYK

ISBN: 978-83-7383-445-3

Miejsce wydania: Warszawa

Rok wydania: 2010

Liczba stron: 129

Oprawa: miękka

Format: A-5

ISBN 2: 978-83-89050-74-9

UMOWY O PARTNERSTWIE GOSPODARCZYM (EPA)
w stosunkach
Unia Europejska –
grupa państw AKP

Związki z grupą krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) należą do priorytetowych obszarów działań w stosunkach zewnętrznych oraz polityce rozwojowej Unii Europejskiej. Relacje z krajami AKP, w porównaniu z innymi państwami lub grupami państw, są najlepiej rozbudowane. Porozumienie z Cotonou, obecnie obowiązujące między UE i grupą państw AKP, ustanawia nowy reżim we wzajemnych relacjach handlowych, konwergentny z regułami WTO. Służyć temu mają umowy o partnerstwie gospodarczym, znane jako EPA (Economic Partnership Agreements). Zgodnie z przyjętymi ustaleniami powinny one obowiązywać od 1 stycznia 2008 r., ustanawiając strefę wolnego handlu pomiędzy obu stronami.
Niniejsze opracowanie ma na celu przeanalizowanie procesu zmian zachodzących w stosunkach UE - grupa państw AKP. Umowy EPA są narzędziem dokonywania tych zmian i zasadne wydaje się bliższe zapoznanie się z ich treścią, potencjalnymi kosztami i korzyściami płynącymi dla ich sygnatariuszy.

Katarzyna Kołodziejczyk - adiunkt w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce (1999 r.). W latach 2000-2003 kierownik Studium Bezpieczeństwa Narodowego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problemów integracji gospodarczej oraz walutowej Unii Europejskiej, a także ekonomicznych aspektów zewnętrznej polityki Unii Europejskiej, w szczególności relacji handlowych z grupą krajów AKP i polityki rozwojowej.

17,10 zł

-10%

19,00 zł

30 innych produktów w tej samej kategorii: