2008 STUDIA PRAWNICZE nr 2 <br>UWAGA!!! Do kupienia WYŁĄCZNIE w PDFie

Autor:
kwartalnik

Miejsce wydania: Warszawa

Rok wydania: 2008

Liczba stron: 130

Uwagi: prof. Andrzej Bierć – red. naczelny; periodyk wydawany wraz z Instytutem Nauk Prawnych PAN

Oprawa: miękka

Format: B-5

ISSN: 0039-3312

2008 STUDIA PRAWNICZE nr 2
UWAGA!!! Do kupienia WYŁĄCZNIE w PDFie

W numerze:
Jarosław Szymanek:
Konstytucyjne wyznaczniki pozycji ustrojowej parlamentu w przestrzeni poradzieckiej: casus Azji Centralnej [The constitutional determinants of the political status of the parliament in post-Soviet space: Central Asia case study], s. 5-30;
Paweł Borecki: Konstytucyjność regulacji szkolnej nauki religii (głos w dyskusji) [Constitutionality of the regulation concerning religious education at school (a contribution to discussion)], s. 31-40;
Łukasz Adamczyk, Tymoteusz Barański: Polskie unormowania dotyczące złotej akcji Skarbu Państwa a prawo wspólnotowe [Compatibility of Polish provisions on the Treasury’s “golden shares„ with EC law], s. 41-70;
Janusz Molis: Rozwiązanie umowy cywilnoprawnej mocą zgodnych oświadczeń woli stron [Termination of a contract by agreement], s. 71-86;
Wojciech Szydło: Przedstawicielstwo ustawowe jako forma reprezentacji [Statutory representation as a form of representation], s. 87-129.

nakład wyczerpany
Dodatkowo oprócz wersji papierowej masz możliwość wykupienia dostępu do rozdziału lub całej publikacji:

30 innych produktów w tej samej kategorii: