2007 STUDIA PRAWNICZE nr 2 <br>UWAGA!!! Do kupienia WYŁĄCZNIE w PDFie

Autor:
kwartalnik

Miejsce wydania: Warszawa

Rok wydania: 2007

Liczba stron: 133

Uwagi: prof. Andrzej Bierć - red. naczelny, periodyk redagowany wraz z Instytutem Nauk Prawnych PAN

Oprawa: miękka

Format: B-5

ISSN: 0039-3312

2007 STUDIA PRAWNICZE nr 2
UWAGA!!! Do kupienia WYŁĄCZNIE w PDFie

W numerze:
Marek Szydło: Państwowe monopole handlowe na rynku wewnętrznym w Unii Europejskiej [State monopolies of a commercial character in the internal market of the EU], s. 5-32;
Zbigniew Kuniewicz: Rezygnacja jako przesłanka wygaśnięcia mandatu członka organu spółki kapitałowej [Resignation as a reason of mandate expiry of a member of capital company body], s. 33-42;
Piotr Świder: Europejskie prawo konsumenckie procesowe [Jurisdiction over consumer cases according to European Community law], s. 43-54;
Ryszard Szostak: Udzielenie zamówienia publicznego w trybie tzw. zapytania o cenę [Giving public procurement contract in a form of question of price], s. 55-74;
Maciej Rogalski: Zasada ne bis in idem w polskim procesie karnym [The institution of res judicata and the principle of ne bis in idem], s. 75-100;
Paweł Daniluk: Stan wyższej konieczności jako okoliczność wyłączająca bezprawność karną czynu [The state of necessity as an exclusion of the criminal illegality], s. 101-122;
Katarzyna Laskowska: Prawnokarna reakcja na zakładanie, uczestniczenie i kierowanie organizacją przestępczą w świetle kodeksu karnego [Reaction in the area of penal law on establishing, participating and leading of criminal group in the Ukrainian Penal Code], s. 123-133.
nakład wyczerpany
Dodatkowo oprócz wersji papierowej masz możliwość wykupienia dostępu do rozdziału lub całej publikacji:

30 innych produktów w tej samej kategorii: