2006 STUDIA PRAWNICZE nr 2 <br>UWAGA!!! Do kupienia WYŁĄCZNIE w PDFie

Autor:
kwartalnik

Miejsce wydania: Warszawa

Rok wydania: 2006

Liczba stron: 149

Uwagi: prof. Andrzej Bierć – red. naczelny, periodyk redagowany wraz z Instytutem Nauk Prawnych PAN

Oprawa: miękka

Format: B-5

ISSN: 0039-3312

2006 STUDIA PRAWNICZE nr 2
UWAGA!!! Do kupienia WYŁĄCZNIE w PDFie

W numerze:
Jarosław Szymanek:
Prawna regulacja wolności religijnej, s. 5-30;
Radosław Grabowski: Norma z artykułu 38 Konstytucji RP z 1997 r. jako zasada prawa, s. 31-46;
Krystyna Kowalik-Bańczyk: Zakres uprawnień wynikających z posiadania obywatelstwa europejskiego w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, s. 47-64;
Kamila Bury: Prawo karteli w Europie i w Stanach Zjednoczonych, s. 65-84;
Maria Talik: Kompetencje państw członkowskich Unii Europejskiej w obszarze regulacji organizmów genetycznie zmodyfikowanych, s. 85-116;
Marlena Wach: Podmioty nieposiadające osobowości prawnej w prawie niemieckim: uwagi prawnoporównawcze, s. 117-134;
Piotr Zakrzewski: Pojęcie udziału w polskim i obcym prawie spółdzielczym, s. 135-149.
nakład wyczerpany
Dodatkowo oprócz wersji papierowej masz możliwość wykupienia dostępu do rozdziału lub całej publikacji:

30 innych produktów w tej samej kategorii: