2006 STUDIA PRAWNICZE nr 1 <br>UWAGA!!! Do kupienia WYŁĄCZNIE w PDFie

Autor:
kwartalnik

Miejsce wydania: Warszawa

Rok wydania: 2006

Liczba stron: 137

Uwagi: prof. Andrzej Bierć – red. naczelny, periodyk redagowany wraz z Instytutem Nauk Prawnych PAN

Oprawa: miękka

Format: B-5

ISSN: 0039-3312

2006 STUDIA PRAWNICZE nr 1
UWAGA!!! Do kupienia WYŁĄCZNIE w PDFie

W numerze:
Bożena Gronowska, Katarzyna Balcerzak:
Polubowne załatwienie sprawy (friendly settlement) w systemie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z 1950 r., s. 5-22;
Marta Szuniewicz: Interpretacja prawa wspólnotowego - metody i moc wiążąca wykładni ETS, s. 23-68;
Katarzyna Niedzielska-Czyż: Procedura przeniesienia siedziby europejskiej spółki akcyjnej, , s. 69-86;
Andrzej Powałowski: Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, s. 87-98;
Wojciech Szydło: Umowa o budowę i eksploatację autostrady. Zagadnienia prawne, s. 99-124;
Jerzy Lachowski: Przejawy obiektywizacji odpowiedzialności karnej w k.k. z 1997 r., s. 125-136;
streszczenia artykułów w języku angielskim.
nakład wyczerpany
Dodatkowo oprócz wersji papierowej masz możliwość wykupienia dostępu do rozdziału lub całej publikacji:

30 innych produktów w tej samej kategorii: