Obniżka! STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE<br> 2020 nr 2 t. 56<br> Uwaga! Do kupienia także w PDFie

Autor:
kwartalnik

Miejsce wydania: Warszawa

Rok wydania: 2021

Liczba stron: 170

Uwagi: dr Aleksandra Jarczewska – redaktor naczelna; periodyk redagowany wraz z Wydziałem Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

Oprawa: miękka

ISSN: 0209-0961

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
2020 nr 3 t. 56
PDF w wolnym dostępie.

ARTYKUŁY (ARTICLES)

 

Stanisław Parzymies: Profesor Janusz Symonides (19382020) uznany autorytet w dziedzinie prawa międzynarodowego publicznego, doi: 10.7366/020909613202001, s.11-16

Jerzy Menkes: Dziedzictwo paryskiej konferencji pokojowej. Wybrane problemy, doi: 10.7366/020909613202002, s17-28

Adam Daniel Rotfeld: Racja stanu a ograniczona suwerenność (Studium przypadku: Układ normalizacyjny między PRL a RFN z 1970 r. ocena po półwieczu), doi: 10.7366/020909613202003, s.29-52

Jan Barcz: Sprawa potwierdzenia granicy polsko-niemieckiej na Odrze i Nysie Łużyckiej w procesie zjednoczenia Niemiec, doi: 10.7366/020909613202004, s.53-72

Andrzej Towpik: 75-lecie ONZ. Czy ONZ pomogła światu?, doi: 10.7366/020909613202005, s.73-88

Witold M. Góralski: Znaczenie i funkcja zasady państwa prawnego w ustroju UE, doi: 10.7366/020909613202006, s.-89-103

Pliki do pobrania:

17,50 zł

-10%

19,44 zł

30 innych produktów w tej samej kategorii: