Obniżka! STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE<br>2017 nr 2 t. 53<br>Numer w wolnym dostępie!

Autor:
kwartalnik

Miejsce wydania: Warszawa

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 215

Uwagi: dr hab. Jakub Zajączkowski – redaktor naczelny;
periodyk redagowany wraz z Instytutem Stosunków Międzynarodowych UW

Oprawa: miękka

Format: B-5

ISSN: 0209-0961

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
2017 nr 2 t. 53
Numer w wolnym dostępie!

W numerze [Contents]

Roman Kuźniar: Zbigniew Brzeziński - dziedzictwo myśli i działania [Zbigniew Brzeziński - Legacy of Thoughts and Actions], s. 11-12;
Robert Kupiecki: Zbigniew Brzeziński - strateg w świecie wartości [Zbigniew Brzeziński - A Strategist in the World of Values], s. 13-20.

S T U D I A [S T U D I E S]
Patrycja Grzebyk: Powrót wojny totalnej - eliminacja celów w nie międzynarodowych konfliktach zbrojnych [Return of the Total War - Elimination of Targets in Non-international Armed Conflicts], doi 10.7366/020909612201701, s. 21-34;
Grażyna Michałowska: Odpowiedzialność karna za niszczenie dóbr kultury w czasie konfliktów zbrojnych [Criminal Responsibility for the Destruction of Cultural Property in the Course of Armed Conflicts], doi 10.7366/020909612201702, s. 35-56;
Miron Lakomy: Intensyfikacja rywalizacji mocarstw jako zagrożenie militarne dla bezpieczeństwa międzynarodowego w drugiej dekadzie XXI wieku [Intensification of Rivalry among Global Powers as a Military Threat to International Security in the Second Decade of the 21st Century], doi 10.7366/020909612201703, s. 57-72;
Kamila Pronińska: Rozwój odnawialnych źródeł energii a wymiar geostrategiczny bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej [The Development of Renewable Energy and the Geostrategic Dimension of the European Union’s Energy Security], doi 10.7366/020909612201704, s. 73-92;
Robert Czulda: Priorytety i kierunki polityki energetycznej i gospodarczej Iranu po umowie jądrowej z 2015 roku [Priorities and Directions for the Energy and Economic Policy of Iran Since the 2015 Nuclear Deal], doi 10.7366/020909612201705, s. 93-118;
Piotr Śledź: Neofunkcjonalizm i liberalizm międzyrządowy a bezpieczeństwo międzynarodowe [The Neo-functional and Intergovernmental Liberalism Approach to International Security], doi 10.7366/020909612201706, s. 119-142;
Michał Chorośnicki: Strategia zmian - czy zmiany strategii? [A Strategy of Change - or a Change of Strategy?], doi 10.7366/020909612201707, s. 143-152.

S P R A W O Z D A N I A [R E P O R T S]
Anna Wróbel Sprawozdanie z piątego międzynarodowego Kongresu Studiów Międzynarodowych (Global International Studies Conference) pt. Dialogue Across Borders in Turbu lent Times: Addressing Global Challenges - organizowanego przez World International Studies Committee, 1-3 kwietnia 2017 r., Tajpej [Report on the Fifth Global International Studies Conference “Dialogue Across Borders in Turbulent Times: Addressing Global Challenges„ organized by the World International Studies Committee, 1-3 April 2017, Taipei], s. 153-158;
Piotr Śledź, Anna Walkowiak: Sprawozdanie z I Spotkania Konsorcjum akademickich zakładów studiów strategicznych (i bezpieczeństwa) - 10 kwietnia 2017 r. [Report on the First Meeting of the Consortium of Academic Institutes of Strategic (and Security) Studies - 10 April 2017], s. 159-168.

O P I N I E I K O M E N T A R Z E [O P I N I O N S A N D C O M M E N T A R I E S]
Wojciech Kostecki: Dzień przed. Perspektywy ”wielkiej wojny„ [The Day Before. The Prospects of a “Great War„], s. 169-179;
Sebastian Wojciechowski: Współczesne studia strategiczne - między bright i dark side of the moon. Główne obszary badań i towarzyszące temu wyzwania [Contemporary Strategic Studies - Between the Bright and the Dark Side of the Moon. The Main Areas of Research and the Related Challenges], s. 180-190;
Agnieszka Bógdał-Brzezińska: Państwo a wojna. Rozważania z pogranicza teorii i historii stosunków międzynarodowych [The State and the War. Solutions from the Intersection of the Theory and History of International Relations], s. 191-204.

R E C E N Z J E [R E V I E W S]
Agata Wiktoria Ziętek: Enrico Fels, Shifting Power in Asia-Pacific? The Rise of China, Sino-US Competition and Regional Middle Power Allegiance, s. 205-208;
Katarzyna Zalas-Kamińska: Adam Leszczyński, Eksperymenty na biednych. Polityczny, moralny i ekonomiczny spór o to, jak pomagać skutecznie [Experimenting on the Poor. The Political, Moral and Economic Dispute on How to Help Effectively], s. 209-215.

Pliki do pobrania:

17,50 zł

-10%

19,44 zł

Dodatkowo oprócz wersji papierowej masz możliwość wykupienia dostępu do rozdziału lub całej publikacji:

30 innych produktów w tej samej kategorii: