Obniżka! STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE<br>2016 nr 2 t. 52<br>Numer w wolnym dostępie!

Autor:
kwartalnik

Miejsce wydania: Warszawa

Rok wydania: 2016

Liczba stron: 423

Uwagi: prof. dr hab. Edward M. Haliżak – redaktor naczelny;
periodyk redagowany wraz z Instytutem Stosunków Międzynarodowych UW

Oprawa: miękka

Format: B-5

ISSN: 0209-0961

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
2016 nr 2 t. 52
Numer w wolnym dostępie!

W NUMERZE [CONTENTS]

STUDIA [STUDIES]
Edward Haliżak: Liberalna teoria polityki zagranicznej i jej analityczne zastosowanie [The Liberal Theory of Foreign Policy and Its Analytical Application], doi: 10.7366/020909612201601, s. 11-38;
Adriana Dudek: Użyteczność analitycznego eklektyzmu w badaniu stosunków Polski z Rosją [The Usefulness of Analytical Eclecticism in Studying the Relations between Poland and Russia], doi: 10.7366/020909612201602, s. 39-70;
Magdalena Kozub-Karkut: Stosunki międzynarodowe - między pozytywizmem a postpozytywizmem [International Relations - Between Positivism and Post-Positivism], doi: 10.7366/020909612201603, s. 71-90;
Knud Erik Jørgensen: The Promises and Pitfalls of Realist Explanations of Power Politics in Europe, doi: 10.7366/020909612201604, s. 91-104;
Łukasz Gołota: Teoria handlu międzynarodowego Johna Stuarta Milla [John Stuart Mill’s Theory of International Trade], doi: 10.7366/020909612201605, s. 105-122;
Marcin Florian Gawrycki: Analiza polityki zagranicznej państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów (I) [An Analysis of the Foreign Policy of Latin American and Caribbean Countries (Part 1)], doi: 10.7366/020909612201606, s. 123-142;
Anna M. Solarz, Marcin Szydzisz: Sprawiedliwość i solidarność w polityce zagranicznej Izraela na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych [Justice and Solidarity in Israel’s Foreign Policy in the United Nations], doi: 10.7366/020909612201607, s. 143-160;
Anita Oberda-Monkiewicz: Sojusz Pacyfiku - nowy model integracji latynoamerykańskiej? [The Pacific Alliance - A New Model of Latin American Integration?], doi: 10.7366/020909612201608, s. 161-178;
Wiesław Lizak: The Central African Republic as a Fragile (Failed) State, doi: 10.7366/020909612201609, s. 179-194;
Konstantin Khudoley: Russia and the European Union: The Present Rift and Chances for Future Reconciliation, doi: 10.7366/020909612201610, s. 195-214;
Aleksandar Jankovski: The Russian Federation, the United States, and International Order as a Social Construct, doi: 10.7366/020909612201611, s. 215-250;
Dorota Heidrich, Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz: Problemy i wyzwania polskiego systemu udzielania ochrony międzynarodowej [Problems and Challenges of the Polish System of International Protection], doi: 10.7366/020909612201612, s. 251-274;
Shantanu Chakrabarti: ‘Local Boys With Guns!’ Is Armed Vigilantism an Indicator of the Global Trend Towards Privatised Security?, doi: 10.7366/020909612201613, s. 275-288;
Kate Sullivan de Estrada, Nicholas J. Wheeler: Trustworthy Nuclear Sovereigns? India and Pakistan after the 1998 Tests, doi: 10.7366/020909612201614, s. 289-306;
Biwu Zhang: Chinese Perception of the US - Exploring China’s Foreign Policy Motivations, doi: 10.7366/020909612201615, s. 307-322;
Benjamin Thompson: Rousseau’s Considerations on the Government of Poland and the General Will Beyond Borders, doi: 10.7366/020909612201616, s. 323-342;
Łukasz Wordliczek: La Vía Campesina i zjawisko food sovereignty: między obietnicą a jej spełnieniem w przestrzeni transnarodowej [La Vía Campesina and the Concept of Food Sovereignty: Between a Promise and Its Fulfilment in Transnational Space], doi: 10.7366/020909612201617, s. 343-354;
Wojciech Grabowski:The Muslim Brotherhood and the Crisis in the GCC: Roots, Issues and Implications, doi: 10.7366/020909612201618, s. 355-366;
Barbara Kratiuk: Polskie zaangażowanie w Afryce. Ambasador Lewandowski w ONZ a sprawa Konga [Polish Involvement in Africa: Ambassador Lewandowski in the UN and the Congo Issue], doi: 10.7366/020909612201619, s. 367-382.

SPRAWOZDANIA [REPORTS]
Andrzej Szeptycki: Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji Perception of the Russian Fede ration in the close neighbourhood, zorganizowanej przez Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych i Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej - Warszawa, 8 kwietnia 2016 r. [Report from the international conference “Perception of the Russian Federation in the close neighbourhood„, organised by the Institute of International Relations of the University of Warsaw, the Polish Society of International Studies and the Foundation for Polish-German Cooperation - Warsaw, 8 April 2016], s. 383-386;
Karina Paulina Marczuk: Sprawozdanie z międzynarodowej jubileuszowej konferencji naukowej ”Współ praca Polski i Niemiec w obszarze bezpieczeństwa: dwadzieścia pięć lat wspólnych doświadczeń„ - Warszawa, 24 maja 2016 r. [Report from the jubilee international academic conference “Współpraca Polski i Niemiec w obszarze bezpieczeństwa: dwadzieścia pięć lat wspólnych doświadczeń„ [Cooperation between Poland and Germany in the area of security: 25 years of common experience] - Warsaw, 24 May 2016], s. 387-391;
Aleksandra Jaskólska, Barbara Kratiuk: Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji Is India a rising power? European and Indian perspectives - Warszawa, 12 maja 2016 r. [Report from the international conference “Is India a rising power? European and Indian perspectives„ - Warszawa, 12 May 2016], s. 392-398.

RECENZJE [ REVIEWS]
Teresa Łoś-Nowak: Iwona Krzyżanowska-Skowronek, Teorie zmiany na przykładzie włoskiej polityki wschodniej - odpowiedź na komentarz do recenzji pracy doktorskiej [Theories of Change on the Example of Italian Eastern Policy. Response to a commentary on the review of the PhD thesis], s. 399-409;
Tomasz Biernacki: Ferenc Gyuris, The Political Discourse of Spatial Disparities: Geographical Ine qualities Between Science and Propaganda, s. 410-414;
Karol Wasilewski: Malik Mufti, Daring and Caution in Turkish Strategic Culture: Republic at Sea, s. 415-418;
Jan Rowiński, Joanna Dobkowska: Anna Grzywacz, Łukasz Zamęcki, Kultura - gospodarka - polityka: o singapurskim modelu rozwoju i jego implementacji w ChRL [Culture - Economy - Politics: On the Singapore Model of Development and Its Implementation in the PRC], s. 419-423.

Pliki do pobrania:

17,50 zł

-10%

19,44 zł

Dodatkowo oprócz wersji papierowej masz możliwość wykupienia dostępu do rozdziału lub całej publikacji:

30 innych produktów w tej samej kategorii: