Obniżka! STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE<br>2016 nr 1 tom 52<br>Numer w wolnym dostępie!

Autor:
kwartalnik

Miejsce wydania: Warszawa

Rok wydania: 2016

Liczba stron: 385

Uwagi: prof. dr hab. Edward M. Haliżak – redaktor naczelny;
periodyk redagowany wraz z Instytutem Stosunków Międzynarodowych UW

Oprawa: miękka

Format: B-5

ISSN: 0209-0961

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
2016 nr 1 tom 52
Numer w wolnym dostępie!

W numerze [Contents]

STUDIA [STUDIES]
Irena Popiuk-Rysińska: Od orędzia Roosevelta do Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030. Kwestia rozwoju na forum Narodów Zjednoczonych [From Roosevelt’s Address to the 2030 Sustainable Development Goals. The Issue of Development in the United Nations], doi 10.7366/020909611201601, s. 9-36;
Stanisław Bieleń: NATO - czas przewartościowań [NATO - A Time of Redefinitions], doi 10.7366/020909611201602, s. 37-50;
Stanisław Parzymies: Francja w stosunkach międzynarodowych. Mocarstwo europejskie czy globalne? [France in International Relations. A European or Global Power?], doi 10.7366/020909611201603, s. 51-74;
Grażyna Michałowska: Sytuacja dzieci w Chinach w świetle standardów międzynarodowych [The Situation of Children in China in Light of International Standards], doi 10.7366/020909611201604, s. 75-92;
Natalia Kohtamäki: Europejska agencja nadzoru bankowego w systemie bezpieczeństwa finansowego Unii Europejskiej [The European Banking Authority in the EU Financial Security System], doi 10.7366/020909611201605, s. 93-108;
Tomasz Grzegorz Grosse: Geopolityczne strategie państw mniejszych i peryferyjnych - przykład Polski w Unii Europejskiej [Geopolitical Strategies of Minor and Peripheral States: The Example of Poland in the European Union], doi 10.7366/020909611201606, s. 109-132;
Agnieszka Szpak: Status ”małych zielonych ludzików„ w konflikcie zbrojnym na Ukrainie [The Status of ‘Little Green Men’ in the Armed Conflict in Ukraine], doi 10.7366/020909611201607, s. 133-152;
Agata Kleczkowska: Palestyna - państwo nieuznawane [Palestine - An Unrecognised State], doi 10.7366/020909611201608, s. 153-176;
Serge Sur: La Charte des Nations Unies interdit-elle le recours à la force armée? [Does the Charter of the United Nations Prohibit the Use of Armed Force?], doi 10.7366/020909611201609, s. 177-188;
Katarzyna Czornik: Hard power a soft power w polityce zagranicznej Arabii Saudyjskiej w drugiej dekadzie XXI wieku. Casus Bahrajnu i Jemenu [Hard and Soft Power in Saudi Arabia’s Foreign Policy in the Second Half of the 21st Century. The Case of Bahrain and Yemen], doi 10.7366/020909611201610, s. 189-210;
Marek Rewizorski: BRICS in the G20? The Involvement of Rising Powers in the Premier Forum
of Global Governance, doi 10.7366/020909611201611, s. 211-222;
Bartosz Konrad Jankowski: Chińska Republika Ludowa jako wschodzący donator pomocy rozwojowej [The People’s Republic of China as an Emerging Donor of Development Assistance], doi 10.7366/020909611201612, s. 223-246;
Karolina Zielińska: Relacje z krajami Afryki Subsaharyjskiej a sytuacja międzynarodowa Izraela w latach 1956-1973 [Sub-Saharan Africa in Israel’s Foreign Policy 1956-1973], doi 10.7366/020909611201613, s. 247-270;
İpek Aynuksa: Ali Ufkî Bey (Wojciech Bobowski) - Well-Known Musician, Forgotten Political
Figure. A Luminary in the 600 Years of Turkish-Polish Diplomatic Relations, doi 10.7366/020909611201614, s. 271-284;
Hanna Schreiber: Metoda etnograficzna w badaniu stosunków międzynarodowych - uwagi wstępne [The Ethnographic Method as a Research Method in International Relations - Preliminary Remarks], doi 10.7366/020909611201615, s. 285-302;
Oskar Pietrewicz: Korea Północna w dyskursie akademicko-eksperckim w Chinach [North Korea in the Academic and Expert Discourse in China], doi 10.7366/020909611201616, s. 303-321.

SPRAWOZDANIA [REPORTS]
Weronika Garbacz, Anna Pochylska, Anna Walkowiak: Sprawozdanie z Konferencji ”70 lat Organizacji Narodów Zjednoczonych: Silna ONZ. Lepszy świat„ - 3 listopada 2015 roku [Report on the Conference on 70 years of the United Nations ”A Stronger UN. A Better World„ - 3 November 2015], s. 323-348.

RECENZJE [REVIEWS]
Roman Kuźniar: Irena Popiuk-Rysińska, Ewolucja systemu zbiorowego bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych po zimnej wojnie [The Evolution of the UN’s Collective Security System after the Cold War], s. 349-354;
Diana Stelowska-Morgulec: Grażyna Michałowska, Hanna Schreiber (red.), Kultura w stosunkach
międzynarodowych
. Tom 1: Zwrot kulturowy [[Culture in International Relations. Volume I: Cultural Turn], s. 355-358;
Iwona Wyciechowska: Anna Potyrała, Organizacja Narodów Zjednoczonych wobec problemu uchodźstwa. Geneza, istota i praktyka aktywności [The United Nations and the Refugee Problem. Genesis, Essence and Practice], s. 359-364;
Hanna Schreiber: Jacek Czaputowicz (red.), Studia europejskie. Wyzwania interdyscyplinarności [European Studies. The Challenges of Interdisciplinarity], s. 365-372;
Jan Rowiński, Rafał Tuszyński: Ewa Trojnar (red.), The Taiwan Issues, s. 373-376;
Karina Jędrzejowska: Bartosz Jankowski, Udział Polski w międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju [Poland’s Involvement in International Development Cooperation], s. 377-381;
Wojciech Kostecki: Anna Wojciuk, Imperia wiedzy: edukacja i nauka jako czynniki siły państw na arenie międzynarodowej [Empires of Knowledge: Education and Science as Factors of State Power in the International Arena], s. 381-385.
.

Pliki do pobrania:

17,50 zł

-10%

19,44 zł

Dodatkowo oprócz wersji papierowej masz możliwość wykupienia dostępu do rozdziału lub całej publikacji:

30 innych produktów w tej samej kategorii: