Obniżka! STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE<br> 2015 nr 2 tom 51<br>Numer w wolnym dostępie!

Autor:
kwartalnik

Miejsce wydania: Warszawa

Rok wydania: 2015

Liczba stron: 397

Uwagi: prof. dr hab. Edward M. Haliżak – redaktor naczelny;
periodyk redagowany wraz z Instytutem Stosunków Międzynarodowych UW

Oprawa: miękka

Format: B-5

ISSN: 0209-0961

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
2015 nr 2 tom 51
Numer w wolnym dostępie!

W numerze [Contents]:

S T U D I A [S T U D I E S]
Edward Haliżak: Obszar badawczy nauki o stosunkach międzynarodowych [The Scope of the Discipline of International Relations], doi: 10.7366/020909612201501, s. 9-36;
Jakub Zajączkowski: Strategie morskie Indii, Chin i USA w regionie Oceanu Indyjskiego: analiza w kategoriach realizmu ofensywnego [ Maritime Strategies of India, China and the United States in the Indian Ocean Region: An Analysis Based on Offesive Realism], doi: 10.7366/020909612201502, s. 37-70;
Marcin Florian Gawrycki: Latynoamerykańska ekonomia polityczna stosunków międzynarodowych - studium endemicznej myśli [Latin American Political Economy of International Relations - a Study of Endemic Thought], doi: 10.7366/020909612201503, s. 71-92;
Charles F. Doran: Imperatives of European Security at Russia’s Critical Point on its Power Cycle, doi: 10.7366/020909612201504, s. 93-106;
Mat thew McCartney: From Problems to Policy: Sustaining Growth and Public Services after the Global Financial Crisis in India and Pakistan, doi: 10.7366/020909612201505, s. 107-136;
Marek Madej: Spóźniony (i krótkotrwały) entuzjazm. Polska wobec Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony w latach 2008-2014 [ Belated (and Short-Lived) Enthusiasm. Poland vis-à-vis the Common (European) Security and Defence Policy in 2008-2014], doi: 10.7366/020909612201506, s. 137-152;
Paula Marcinkowska: The European Union as a Regional Power and Its Potential to Become an Effective Global Player, doi: 10.7366/020909612201507, s. 153-166;
Maria Dunin-Wąsowicz: Kwestia walutowa a TTIP w perspektywie międzynarodowej ekonomii politycznej. Rok 2015 [The Monetary Issue and TTIP in International Political Economy Perspective. Year 2015], doi: 10.7366/020909612201508, s. 167-188;
Anna Wróbel: Uwarunkowania negocjacji rolnych TTIP [Determinants of TTIP Negotiations on Agriculture], doi: 10.7366/020909612201509, s. 189-214;
Rafał Ulatowski: Znaczenie czynnika energetycznego w stosunkach międzynarodowych: studium przypadku w negocjacjach TTIP [Cooperation in the Energy Sector in TTIP Negotiations], doi: 10.7366/020909612201510, s. 215-230;
Małgorzata Grącik-Zajaczkowski: Kwestie społeczne w negocjacjach nad utworzeniem Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji [Social Issues in the Transatlantic Trade and Investment Partnership Negotiations], doi: 10.7366/020909612201511, s. 231-254;
Jarosław Adamowski: Instytucje oceny skutków regulacji w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej w kontekście negocjacji nad TTIP [Regulatory Impact Assessment Institutions in the United States and the European Union in the Context of TTIP Negotiations], doi: 10.7366/020909612201512, s. 255-280;
Aleksandra Jarczewska: Wspólnota Transatlantycka w systemie międzynarodowym [The Transatlantic Community in the International System], doi: 10.7366/020909612201513, s. 281-304;
Jacek Kosiarski: Deutschland, Mitteleuropa und die Revolutionierung Russlands [Germany, Mitteleuropa and the Revolutionising of Russia], doi: 10.7366/020909612201514, s. 305-352;
Maria Pasztor, Dariusz Jarosz: Stosunki polsko-francuskie 1986-1989 [Polish-French relations in the years 1986-1989], doi: 10.7366/020909612201515, s. 353-366.

S P R AWO Z DA N I A [R E P O R T S]
Edward Haliżak: Sprawozdanie z 56. Konwencji International Studies Association pt. Global IR and Regional Worlds: A New Agenda for International Studies, Nowy Orlean, 18-21 lutego 2015 r. [Report on International Studies Association’s 56th Annual Convention ‘Global IR and Regional Worlds: A New Agenda for International Studies’, February 18th-21st, 2015, New Orleans, Louisiana], s. 367-372.

R E C E N Z J E [R E V I EWS]
Edward Haliżak: Stanisław Rudolf (red.), Nowa ekonomia instytucjonalna wobec współczesnych problemów gospodarczych [New Institutional Economy vis-à-vis Contemporary
Economic Problems], s. 373-375;
Katarzyna Matusiak: Trevor Houser, Shashank Mohan, Fueling up: The Economic Implications of Ame rica’s Oil and Gas Boom, s. 376-380;
Teresa Łoś-Nowak: Łukasz Kamieński, Nowy wspaniały żołnierz. Rewolucja biotechnologiczna i wojna w XXI wieku [New Brave Soldier. The Technological Revolution and War of the 21st Century], s. 381-383;
Oskar Pietrewicz: Grażyna Strnad, Korea. Polityka Południa wobec Północy w latach 1948-2008. Zmiana i kontynuacja [Korea. The Policy of the South Towards the North in 1948-2008], s. 384-388;
Joanna Dobkowska: Anna Grzywacz, Tożsamość narodowa i polityka zagraniczna Indonezji [The National Identity and Foreign Policy of Indonesia], s. 389-393;
Adriana Dudek: Rafał Ulatowski, Geoekonomia surowców energetycznych [The Geoceonomics of Natural Resources], s. 394-397.

Pliki do pobrania:

17,50 zł

-10%

19,44 zł

Dodatkowo oprócz wersji papierowej masz możliwość wykupienia dostępu do rozdziału lub całej publikacji:

30 innych produktów w tej samej kategorii: