Obniżka! CHARAKTERYSTYKA I UWARUNKOWANIA ROZWOJU ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W POLSCE <br>Szanse i bariery

Autor:
Mirosław DRYGAS
Iwona NURZYŃSKA
Katarzyna BAŃKOWSKA

ISBN: 978-83-65390-46-2

Miejsce wydania: Warszawa

Rok wydania: 2019

Liczba stron: 192

Uwagi: wydanie pierwsze

Oprawa: miękka, bezszwowa

Format: B-5

CHARAKTERYSTYKA I UWARUNKOWANIA ROZWOJU ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W POLSCE
Szanse i bariery

Mirosław DRYGAS, Iwona NURZYŃSKA, Katarzyna BAŃKOWSKA


Rolnictwo ekologiczne, jako stosunkowo młoda […] metoda prowadzenia produkcji rolniczej, napotyka na ścieżce rozwojowej wiele barier i ograniczeń o społecznym i ekonomicznym charakterze. Jest to przyczyną niepełnego wykorzystania zasobów i możliwości istniejącego potencjału endogennego. Zidentyfikowanie tego typu barier i ograniczeń oraz wypracowanie na tej podstawie aplikacyjnych rozwiązań stymulujących może zdynamizować rozwój rolnictwa ekologicznego, a jednocześnie wpłynąć na poprawę sytuacji ekonomicznej i podnieść poziom dochodów uzyskiwanych przez rolników. W tej też intencji podstawowy cel niniejszego opracowania sformułowano jako zidentyfikowanie głównych uwarunkowań ekonomicznych i społecznych, stymulujących oraz ograniczających rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce.
z Rozdziału 2

Poruszane w książce zagadnienia są omawiane z punktu widzenia szans i zagrożeń rolnictwa ekologicznego. Na uwagę zasługuje podejście do omawianych zagadnień, nie poprzestano bowiem – tak jak w dotychczasowej literaturze przedmiotu – na uwarunkowaniach technicznych i środowiskowych, ale rozpatruje się je także z punktu widzenia uwarunkowań ekonomicznych i społecznych. […]
Poszczególne rozdziały pracy ukazują różne aspekty omawianych zagadnień, ale dobrze je oświetlają dzięki prezentowanym wynikom badań, w tym zwłaszcza wypowiedzi respondentów. Otrzymaliśmy ciekawą pracę, która ukazuje złożoność tytułowej problematyki oraz jej wzajemne powiązania.
z recenzji prof. dr. hab. Andrzeja Wiatraka
Pliki do pobrania:

25,20 zł

-10%

28,00 zł

30 innych produktów w tej samej kategorii: