Obniżka! OSOBOWOŚĆ WYBITNYCH AKTORÓW POLSKICH <br>Studium różnic międzygeneracyjnych

Autor:
Barbara MRÓZ

ISBN: 978-83-7383-331-9

Miejsce wydania: Warszawa

Rok wydania: 2008

Liczba stron: 249

Uwagi: wydanie pierwsze

Oprawa: miękka

Format: B-5

OSOBOWOŚĆ WYBITNYCH AKTORÓW POLSKICH
Studium różnic międzygeneracyjnych

Książka Barbary Mróz nawiązuje do badań psychologicznych wybitnych aktorów polskich przeprowadzonych w okresie międzywojennym przez I. Filozofówną. Autorka wykazuje się nie tylko dużą erudycją w zakresie prezentowanej problematyki, lecz także umiejętnością jej prezentacji w sposób interesujący i przekonujący odnośnie do jej znaczenia w realizacji podjętego celu badawczego.
Jako bezpośredni cel badań Autorka wyznaczyła sobie określenie wybranych podstawowych wymiarów osobowości aktorów w aspekcie hierarchii preferowanych wartości, poczucia sensu życia, obrazu własnego Ja oraz sfery emocjonalno-wolitywnej, korzystając z dobrze dobranych narzędzi pomiaru psychologicznego: Kwestionariusza wartości M. Rokeacha, Skali sensu życia (PIL) J.C. Crumbaugha i L.T. Maholicka, Testu przymiotnikowego (ACL) H. Gougha i A. Heilbruna oraz metody projekcyjnej, Testu H. Rorschacha.
Autorka wykorzystała narzędzia psychologiczne w badaniach grupy wybitnych aktorów polskich (40 osób) oraz dwu 40-osobowych grup wyróżniających się poziomem uzdolnień aktorskich studentów PWST i AT. Tego rodzaju organizacja badań miała na celu określenie poziomu osobowościowych różnic międzygeneracyjnych oraz wpływ systemu wartości na poczucie sensu życia, obrazu siebie i sferę emocjonalno-motywacyjnego funkcjonowania oraz rozwoju artystycznych zdolności aktorskich u badanych osób.

34,20 zł

-10%

38,00 zł

30 innych produktów w tej samej kategorii: