Obniżka! Zobacz większe

Autor:
Piotr Tadeusz KWIATKOWSKI

ISBN: 978-83-7383-192-6

Miejsce wydania: Warszawa

Rok wydania: 2008

Liczba stron: 470

Oprawa: miękka, skrzydełka

Format: A-5

PAMIĘĆ ZBIOROWA SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO
W OKRESIE TRANSFORMACJI
seria pod red. A. Szpocińskiego
Współczesne Społeczeństwo Polskie wobec Przeszłości, t. 2

Książka dostępna także w wersji elektronicznej
http://www.ibuk.pl/fiszka/2350/pamiec-zbiorowa-spoleczenstwa-polskiego-w-okresie-transformacji.html
http://www.publio.pl/pamiec-zbiorowa-spoleczenstwa-polskiego-w-okresie-transformacji-piotr-tadeusz-kwiatkowski,p48786.html

Socjologowie polscy już od początku lat sześćdziesiątych XX wieku systematycznie podejmowali temat ”żywej historii„ - oddziaływania przeszłości na żyjące pokolenia. W ostatnich dekadach tematyka ta zyskała na znaczeniu, a w wielu krajach toczą się poważne, a często trudne i bolesne dyskusje o różnych sposobach reprezentowania zbiorowego doświadczenia. Prace przygotowane w ramach projektu badawczego ”Współczesne społeczeństwo polskie wobec przeszłości„ wnoszą do socjologicznej debaty propozycje teoretycznego ujęcia pamięci zbiorowej, podsumowania badań dawniejszych, nowe ustalenia empiryczne oraz wynikające z nich pytania i hipotezy.

Książka Pamięć zbiorowa społeczeństwa polskiego w okresie transformacji prezentuje przemiany postaw Polaków wobec przeszłości obserwowane od końca PRL do 2004 roku, gdy Polska weszła do Unii .Europejskiej, a w życiu publicznym krystalizowała się idea budowy IV RP. Autor, socjolog, pracownik Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (1980-1995), CBOS (1985-1991), a od 1991 Instytutu Badania Opinii i Rynku Pentor Research International, analizuje ”potoczną„ pamięć zbiorową - postrzeganie i doświadczanie przeszłości przez ”przeciętnych ludzi„ niezajmujących się zawodowo historią. W swojej pracy wykorzystuje różnorodne materiały: badania socjologiczne, sondaże opinii publicznej, publikacje prasowe i wiele innych źródeł. W pierwszych rozdziałach skupia się na funkcjonowaniu pamięci zbiorowej w życiu codziennym. Pisze o tradycji rodzinnej, ”utowarowieniu„ przeszłości postępującym wraz z rozwojem gospodarki rynkowej oraz o ruchu rekonstrukcji historycznych - nowego typu działaniach społecznych zorientowanych na odtwarzanie wybranych fragmentów dziejów. Dalsze rozdziały dotyczą przemian kanonu tradycji narodowej, a także tematów, które po roku 1989 budziły wiele dyskusji i wywoływały silne emocje - postrzegania i oceny PRL oraz funkcjonowania w pamięci Polaków stanu wojennego wprowadzonego 13 grudnia 1981 roku.
Ta książka to rozważny głos w polskiej debacie o polityce historycznej. Wnosi też wiele do rozumienia procesów kształtowania się tożsamości zbiorowych.

Ponadto w serii:
tom 1:
A. Szpociński, P.T. Kwiatkowski, Przeszłość jako przedmiot przekazu
tom 3: B. Szacka, Czas przeszły - pamięć - mit

36,90 zł

-10%

41,00 zł

30 innych produktów w tej samej kategorii: