WSPÓŁCZESNE SPOŁECZEŃSTWO POLSKIE: <br>dynamika zmian

Autor:
WASILEWSKI Jacek (red.)

ISBN: 83-7383-202-5

Miejsce wydania: Warszawa

Rok wydania: 2006

Liczba stron: 492

Uwagi: wydanie pierwsze

Oprawa: miękka, szycie

Format: A-5

WSPÓŁCZESNE SPOŁECZEŃSTWO POLSKIE:
dynamika zmian

Przepraszamy, brak na półce!
książka dostępna w wersji elektronicznej na
http://www.ibuk.pl/fiszka.php?id=1253
http://www.publio.pl/wspolczesne-spoleczenstwo-polskie,p48789.html

Głównym adresatem książki są studenci socjologii i pokrewnych dyscyplin, a także wszyscy inni zainteresowani zmianami zachodzącymi w naszym społeczeństwie w ostatnich kilkunastu latach. Praca składa się z trzynastu rozdziałów podejmujących rozmaite aspekty procesu potocznie nazywanego ”transformacją„. Czołowi polscy socjologowie przedstawiają w niej następujące zagadnienia:
- polska transformacja przez pryzmat socjologicznych teorii zmiany,
- formowanie się nowej struktury społecznej,
- zmiany płodności i modelu rodziny,
- zmieniające się wartości Polaków,
- przemiany zbiorowości miejskich i wiejskich,
- kształtowanie się partii politycznych,
- nowe społeczne usytuowanie przedsiębiorstw,
- ubóstwo,
- korupcja,
- przebudowa ustrojowa w pamięci zbiorowej,
- kultura polska widziana oczyma mniejszości,
- budowanie instytucji.
Przewodnią ideą książki jest dostarczenie Czytelnikowi ogólnych ram teoretyczno-metodologicznych i wskazówek literaturowych do samodzielnego studiowania poszczególnych zagadnień. W zamyśle Autorów i wydawnictwa książka ma być swego rodzaju podręcznikiem do kursów Współczesne społeczeństwo polskie.
Autorzy tomu:
Marek S. Szczepański, Jacek Wasilewski, Marek Okólski, Marek Ziółkowski, Bohdan Jałowiecki, Hanna Podedworna, Mirosława Grabowska, Jerzy Szczupaczyński, Elżbieta Tarkowska, Antoni Z. Kamiński, Barbara Szacka, Sławomir Kapralski i Janusz Mucha, Andrzej Rychard.

nakład wyczerpany

30 innych produktów w tej samej kategorii: