Obniżka! O JAKOŚCI ŻYCIA NA POCZĄTKU XXI wieku <br> czyli wybrane aspekty przemian społeczno-ekonomicznych

Autor:
Krzysztof FIRLEJ, Mateusz MIERZEJEWSKI (red. nauk.)

ISBN: 978-83-65390-66-0

Miejsce wydania: Warszawa

Rok wydania: 2019

Liczba stron: 168

Uwagi: wydanie pierwsze

Oprawa: miękka

Format: B-5

O JAKOŚCI ŻYCIA NA POCZĄTKU XXI wieku
czyli wybrane aspekty przemian społeczno-ekonomicznych

Pisząc o jakości życia, a więc o efektach decyzji jednostek, nie sposób pominąć aspektów pozamaterialnych, które oddziałują na kształtowanie się zachowań ludzkich – kwestie wyznawanego systemu wartości, sposoby spędzania czasu wolnego, warunki mieszkaniowe czy poziom zaspokojenia potrzeb intelektualnych oraz społecznych – to jedynie przykłady niektórych z nich. Badanie jakości życia jest problemem trudnym nie tylko ze względu na złożoność samego zjawiska, lecz także z powodu komplikacji pojawiających się podczas definiowania obszaru tego tematu. Warto jednak pamiętać, że ocena skuteczności działań wynikających z badań społecznych, w tym również z ekonomii, jest formułowana w odniesieniu do przemian, jakie generowane są zarówno w sferze materialnej, jak i pozamaterialnej. Niniejsza praca jest więc próbą zwrócenia uwagi na zależności pozamaterialne wynikające z działalności na płaszczyźnie gospodarczej.

z Wprowadzenia

 

Ze względu na złożoność tytułowego zagadnienia prezentowana monografia dotyczy wybranych elementów, które wpływają na jakość życia. W poszczególnych rozdziałach uwzględniono m.in. takie problemy, jak: poziom dochodów i ich opodatkowanie, postrzegane i rzeczywiste nierówności społeczne, zależności między pracą zawodową a zadowoleniem z życia, […] stosunek Polaków do imigrantów, jakość życia osób niepełnosprawnych oraz problem nieefektywnego zarządzania zasobami wody. […] Pod względem merytorycznym książkę oceniam pozytywnie – jest uporządkowana, logiczna i dostarcza szerokiej wiedzy na temat jakości życia w Polsce.

z recenzji dr hab. inż. Elżbiety J. Szymańskiej, prof. nadzw. SGGW

Pliki do pobrania:

Ten produkt nie występuje już w magazynie

27,00 zł

-10%

30,00 zł

30 innych produktów w tej samej kategorii: