Obniżka! NIECHCIANE DZIEDZICTWO <br>Nieruchomości zabytkowe na Dolnym Śląsku w latach 1945–1989

Autor:
Adriana MERTA-STASZCZAK

ISBN: 978-83-7383-982-3

Miejsce wydania: Warszawa

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 394

Uwagi: wydanie pierwsze

Oprawa: miękka

Format: B-5

NIECHCIANE DZIEDZICTWO
Nieruchomości zabytkowe na Dolnym Śląsku w latach 1945–1989

Z przyjemnością informujemy, że prezentowana książka 25 października 2018 r. została nagrodzona w konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków oraz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa.
http://www.skz.pl/news/konkurs-gkz-i-skz-edycja-2018-rozstrzygni%C4%99ty

28 września 2019 roku książka "Niechciane dziedzictwo. Nieruchomości zabytkowe na Dolnym Śląsku w latach 1945-1989" dr Adriany Merty-Staszczak została uhonorowana nagrodą im. Anatola J. Omelaniuka za najlepszą książkę regionalistyczną wydaną w 2018 roku. 
http://dtr-dtsk.pl/index.php/2019/09/28/wreczenie-nagrody-im-anatola-j-omelaniuka-wroclaw-dolnoslaska-biblioteka-pedagogiczna-28-09-2019/


Adriana Merta-Staszczak


Bardzo dobrze się stało, że dr Adriana Merta-Staszczak zajęła się złożonym problemem powojennych zabytkowych nieruchomości na Dolnym Śląsku, bo choć poświęcono mu już sporo publikacji syntetyzujących i opracowań poszczególnych aspektów lub pojedynczych zabytków, to brak było dotąd sumarycznego monograficznego przeglądu całości zagadnienia, z jego uwarunkowaniami historyczno-politycznymi, ideologicznymi, psychospołecznymi, administracyjno-prawnymi i ekonomicznymi - które w dużej mierze zapewnia prezentowana książka. […] Na podkreślenie zasługuje bogata podstawa źródłowa monografii. Autorka sięgnęła po zasoby niemal wszystkich polskich archiwów, w których znajdują się dokumenty związane z podjętym problemem, a także archiwalia znajdujące się w zasobach muzeów, uczelni i organizacji społecznych.
z recenzji dr. hab. Stefana Bednarka, prof. UWr

Niewątpliwie mocną stroną książki jest zastosowana przez Autorkę metoda badawcza. Interdyscyplinarny charakter pracy z pogranicza ekonomii, historii i historii sztuki zadecydował o zaadaptowaniu narzędzi metodologicznych dostarczanych przez wszystkie te dyscypliny naukowe.
z recenzji dr. hab. Jędrzeja Chumińskiego, prof. UE we Wrocławiu

Dr Adriana Merta-Staszczak - uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie adiunkt w Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych Politechniki Wrocławskiej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej i Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalnego oraz uczestniczką krajowych i międzynarodowych programów badawczo-dydaktycznych. Bierze aktywny udział w Dolnośląskich Festiwalach Nauki i Europejskich Dniach Dziedzictwa.
Jej zainteresowania badawcze obejmują takie zagadnienia, jak przeobrażenia w rolnictwie polskim po 1945 roku, rola instytucji w rozwoju obszarów wiejskich oraz zagospodarowanie dolnośląskich obiektów zabytkowych. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych. W ostatnich pracach podejmowała m.in. problematykę funkcjonowania państwowych gospodarstw rolnych, obrotu nieruchomościami zabytkowymi po transformacji ustrojowej oraz czynników wpływających na zachowanie obrazu kulturowego Dolnego Śląska.

Pliki do pobrania:

Ten produkt nie występuje już w magazynie

37,80 zł

-10%

42,00 zł

30 innych produktów w tej samej kategorii: