Obniżka! STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE<br> 2015 nr 1 tom 5<br>Numer w wolnym dostępie!

Autor:
kwartalnik

Miejsce wydania: Warszawa

Rok wydania: 2015

Liczba stron: 258

Uwagi: prof. dr hab. Edward M. Haliżak – redaktor naczelny;
periodyk redagowany wraz z Instytutem Stosunków Międzynarodowych UW

Oprawa: miękka

ISSN: 0209-0961

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
2015 nr 1 tom 5
Numer w wolnym dostępie!

W NUMERZE [CONTENTS]

Edward Haliżak: Wstęp [Introduction]

STUDIA [STUDIES]
Edward Haliżak: Przedmiot, teoria i metodologia nauki o stosunkach międzynarodowych [The Subject, Theory and Methodology of the Science of International Relations], doi 10.7366/020909611201501, s. 11-34;
Dariusz Popławski: Bariery członkostwa Konfederacji Szwajcarskiej w Unii Europejskiej [Barriers to the Membership of the Swiss Confederation in the European Union], doi 10.7366/020909611201502, s. 35-50;
Joanna Starzyk-Sulejewska: Stosunki między Unią Europejską i ONZ - perspektywa teoretyczna i praktyczna [Relations of the European Union with the United Nations], doi 10.7366/020909611201503, s. 51-70;
Rajendra K. Jain: Indian Perception of the European Union, doi 10.7366/020909611201504, s. 71-82;
Manish Thapa: The role of the European Union in conflict resolution in Nepal, doi 10.7366/020909611201505, s. 83-92;
Xiang Zuotao: Ji Wengang, EU’s perceptions in China: Teacher, Co-operator, Competitor and Troublemaker, doi 10.7366/020909611201506, s. 93-106;
Andrzej Szeptycki: The EU in the mirror of the Ukrainian crisis (2013-2014), doi 10.7366/020909611201507, s. 107-126;
Jorge A. Schiavon, Diego Dominguez: Latin American perceptions of Europe and the European Union, doi 10.7366/020909611201508, s. 127-140;
Slobodan Samardžić: Evolution of the relations between Serbia and the European Union, doi 10.7366/020909611201509, s. 141-152;
Martyn De Bruyn: The Transatlantic Trade and Investment Partnership: Dispute Settlement Mechanism, doi 10.7366/020909611201510, s. 153-162;
Anna Wróbel: Ewolucja polityki rolnej Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych w świetle mierników OECD [EU and US Agricultural Policy in the Light of OECD Indicators], doi 10.7366/020909611201511, s. 163-186;
Jakub Zajączkowski: Wybory parlamentarne w Indiach w 2014 r. - znaczenie dla polityki wewnętrznej i zagranicznej [Parliamentary Elections in India in 2014: Implications for the Domestic and Foreign Policy], doi 10.7366/020909611201512, s. 187-212;
Stanisław Musiał: Maghreb w międzynarodowych stosunkach gospodarczych [The Maghreb in International Economic Relations], doi 10.7366/020909611201513, s. 213-230.

SPRAWOZDANIA [REPORTS]
Barbara Kratiuk, Joanna Starzyk-Sulejewska: Sprawozdanie z konferencji 23 października 2014 r. [Report on the international conference of the Institute of International Relations, UW and the Centre for Europe, UW, The World’s Perception of the European Union, Warsaw, 23 October 2014], s. 231-236.

RECENZJE [REVIEWS]

Edward Haliżak: Justyna Zając, European Union Policy in the Mediterranean: An International Roles Theory Approach, s. 237-240;
Teresa Łoś-Nowak: Edward Haliżak, Jacek Czaputowicz (red.), Teoria realizmu w nauce o stosunkach międzynarodowych, s. 241-246;
Anna Wróbel: Katarzyna Kołodziejczyk, Stosunki Unii Europejskiej z grupą państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku. Rola i znaczenie umów o partnerstwie gospodarczym w zakresie handlu i pomocy rozwojowej; s. 247-250;
Joanna Starzyk-Sulejewska: Artur Adamczyk, Dariusz Milczek, Kamil Zajączkowski (red.), Introduction to European Studies: A New Approach to Uniting Europe, s. 250-254;
Andrzej Szeptycki: La Pologne au cœur de l’Europe, numer specjalny Questions internationales, septembre-octobre 2014, N° 69, s. 255-258.

Pliki do pobrania:

17,50 zł

-10%

19,44 zł

Dodatkowo oprócz wersji papierowej masz możliwość wykupienia dostępu do rozdziału lub całej publikacji:

30 innych produktów w tej samej kategorii: