Obniżka! Separatyzmy, ruchy niepodległościowe i regionalizmy we współczesnej Europie

Autor:
Roman Szul

ISBN: 978-83-67450-56-0

Miejsce wydania: Warszawa

Rok wydania: 2024

Liczba stron: 319

Oprawa: miękka

Format: B5

Separatyzmy, ruchy niepodległościowe i regionalizmy we współczesnej Europie

Nasza część świata od wieków była sceną ścierania się tendencji odśrodkowych i dośrodkowych, w których istotny element stanowił czynnik etniczno-kulturowy. (…) Jednym z przejawów tych tendencji były i są ruchy regionalne, które często od samego początku mają postać ruchów narodowych, czasami w takie ruchy się przekształcają, ale bardzo często pozostają w fazie niegroźnych dla spoistości państwa tendencji o charakterze wyłącznie kulturowym. Sednem rozważań Romana Szula jest po pierwsze identyfikacja takich ruchów w europejskiej przestrzeni, po drugie wyjaśnienie ich genezy, po trzecie zaś odpowiedź na pytanie, dlaczego przybierają one tak różnorodne formy i przynoszą tak różne skutki, a także dlaczego zachodnia i wschodnia część Europy różnią się pod tym względem.

dr hab. Marian Kowalski, prof. IGiPZ PAN

 

Książka ma charakter przeglądowy i syntetyczny. Ambitnie łączy część teoretyczną, zawierającą kluczowe definicje, z opisem realiów w poszczególnych krajach europejskich. (…) Co ważne – mierzy się z kwestiami trudnymi nie tylko do jednoznacznego uchwycenia definicyjnego (region, naród, ruch regionalny, etniczność etc.), ale przede wszystkim w wielu wypadkach kontrowersyjnymi z punktu widzenia społecznego, politycznego czy nawet militarnego. Bardzo trudno jest w takiej sytuacji umiejętnie wyważać racje, przedstawiać argumenty, uwzględniać różne punkty widzenia. Autorowi udało się to bardzo dobrze, co tylko potwierdza jego kompetencje w tej dziedzinie.

Jest to książka dobrze napisana. Autor sprawnie posługuje się aparaturą nauk społecznych (a niekiedy też historycznych), a przy tym  jego rozważania nie są nużące, wolne są od żargonu, który utrudniałby zrozumienie tekstu. Przy tak złożonej problematyce i tak „gęstym” opisie to rzadkie osiągnięcie.

prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński


Roman Szul, ur. 1952 w Turzym Polu (Podkarpackie), od 1977 roku związany z Uniwersytetem Warszawskim, profesor emerytowany w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Instytutu Ameryk i Europy UW. Od ponad dwudziestu lat zajmuje się ideą narodową, regionalizmem, kwestiami polityczno-językowymi i sytuacją geopolityczną świata.

Pliki do pobrania:

44,72 zł

-14%

52,00 zł

klikając
w koszyk
zyskujesz
rabat

30 innych produktów w tej samej kategorii: