Obniżka! NAZWY I GRANICE ETNICZNE<BR>Dodatkowe nazwy miejscowości w językach mniejszości w Polsce

Autor:
ŁODZIŃSKI Sławomir

ISBN: 978-83-7383-783-6

Miejsce wydania: Warszawa

Rok wydania: 2021

Liczba stron: 353

Oprawa: twarda, szyta, całopapierowa

Format: B5

NAZWY I GRANICE ETNICZNE
Dodatkowe nazwy miejscowości w językach mniejszości w Polsce

Temat książki to realizacja praw mniejszości narodowych i regionalnych, w szczególności prawa do manifestowania swojej obecności na terenach zamieszkania w formie równouprawnienia własnego języka jako języka zapisu nazw lokalnych i jako języka komunikacji urzędowej. Jest to ważne zagadnienie dla oceny jakości polskiej demokracji. (…)

Grupy mniejszościowe często nie w pełni korzystają z przyznanych im praw, aby nie zaogniać relacji ze swoimi sąsiadami. Każde prawo potrzebuje czasu, aby stać się częścią praktyki codziennej i zakorzenić się w relacjach międzygrupowych. Stworzenie odpowiedniego prawa nie jest zakończeniem, ale początkiem określonego procesu. O tym, że nie jest to ani szybkie, ani proste, mówi właśnie ta książka.

Z recenzji dr. hab. prof. UW Jerzego Bartkowskiego

 

Sławomir Łodziński należy do uznanych badaczy problematyki mniejszościowej w Polsce. Umiejętnie łączy podejście socjologiczne z badaniami o charakterze politologicznym i prawnym, co pozwala mu na głębszą analizę problemu badawczego. Właściwemu ujęciu badań sprzyja też odwołanie się do neoinstytucjonalizmu. (…)

W pracy wykorzystano bogatą bazę źródłową obejmującą akty prawne, opracowania oraz różne dokumenty, w tym raporty i dane statystyczne. Bardzo ważny i cenny poznawczo był materiał empiryczny uzyskany w wyniku wywiadów przeprowadzanych z władzami gmin, przedstawicielami mniejszości, ekspertami czy politykami. (…)

Analiza socjologiczna wprowadzanych zmian w zakresie nazewnictwa, uwzględniająca to, w jaki sposób, wykorzystując podstawy prawne, w warunkach lokalnych przyjęto dwujęzyczne nazwy, stanowi niewątpliwie najistotniejszą część pracy.

Z recenzji prof. dr. hab. Grzegorza Janusza

 

Sławomir Łodziński, socjolog, dr hab., profesor uczelni, pracuje na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jego podstawowe zainteresowania badawcze to socjologia migracji i etniczności, a w szczególności zagadnienia wielokulturowości oraz polityki wobec mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Jest autorem i współautorem wielu publikacji na ten temat. ORCID: 0000-0002-7484-8659.

Pliki do pobrania:

39,60 zł

-10%

44,00 zł

30 innych produktów w tej samej kategorii: