Obniżka! CZŁOWIEK I HISTORIA<br>Wokół myśli Aleksandra Ochockiego

Autor:
Jacek MIGASIŃSKI, Jakub NIKODEM (red.)

ISBN: 978-83-66470-52-1

Miejsce wydania: Warszawa

Rok wydania: 2021

Liczba stron: 379

CZŁOWIEK I HISTORIA
Wokół myśli Aleksandra Ochockiego

 

Twórczość filozoficzna Aleksandra Ochockiego nie oszałamia, jeśli oceniać ją li tylko po ilości monografii i artykułów, ale pod względem oryginalności i rozmachu myślowego niewiele osiągnięć polskiej filozofii przełomu XX i XXI stulecia – tak sądzimy – może się z nią równać. Wizję filozofii uprawianej przez Ochockiego można naszkicować, poczynając od ukazanego przezeń rozszczepienia filozoficznej tradycji u samego zarania na dwie zasadnicze linie rozwojowe, sygnowane imionami Platona i Arystotelesa. Formy, jakie każda z tych linii przybierała w historii idei, ich rozchodzenie się i dialektyczne interferencje są przedmiotem szczególnego namysłu naszego autora przy okazji takich kryzysów dziejowych jak pierwotna akumulacja kapitału, rewolucje francuska, amerykańska i bolszewicka oraz w analizach dzieł Machiavellego, Hegla, Marksa czy Lenina. Linia Platona to – wbrew podręcznikowej wizji filozofa idealisty zanurzonego głową w niebie idei – linia „filozofa-króla”, który aktywnie przekształca otaczającą go rzeczywistość na modłę swoich wyobrażeń, ale degeneruje się w procesie dziejowym do postaci populistycznego krwawego dyktatora. Linia Arystotelesa to linia filozofii „naukowej”, której rozwój prowadzi filozofa do statusu „eksperta”, „konsultanta”, degenerującego się jednak w roli przebywającego w eterze abstrakcji „profesora na posadzie”.

Jacek Migasiński, Jakub Nikodem

 

Wszystkie teksty tego tomu są na odpowiednim poziomie akademickim, w znakomitej większości dobre lub bardzo dobre zarówno od strony merytorycznej, jak i warsztatowej.  Wydaje się, że ta książka, pomyślana jako swego rodzaju trybut wobec Profesora Aleksandra Ochockiego, składany przez grono ludzi zawdzięczających mu jakiś rodzaj inspiracji w działalności profesjonalnej, sprawiłaby mu radość, a na pewno sprawi przyjemność wszystkim, którzy go znali i cenili.   

Z recenzji prof. dr. hab. Kazimierza Ślęczki

 

Autorzy książki: Ewa Borowska, Janusz Dobieszewski, Jacek Dobrowolski, Mateusz Falkowski, Tomasz Jativa, Michał Kozłowski, Adam Lipszyc, Ewa Majewska, Barbara Anna Markiewicz, Marcin Mazurek, Jacek Migasiński, Jakub Nikodem, Piotr Nowak, Florian Nowicki, Marcin Pańków, Marcin Poręba, Adam Romaniuk, Piotr Rosół, Janusz Stawiński, Halina Walentowicz, Tomasz R. Wiśniewski, Karolina Zakrzewska, Aleksander Zbrzezny

Pliki do pobrania:

39,60 zł

-10%

44,00 zł

30 innych produktów w tej samej kategorii: