Obniżka! Zintegrowane zarządzanie we współczesnych organizacjach

Autor:
Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec; Halina Smutek

ISBN: 978-83-66470-93-4

Miejsce wydania: Warszawa

Rok wydania: 2020

Liczba stron: 183

Uwagi: wydanie pierwsze

Oprawa: miękka, klejona

Format: B-5

ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE
WE WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJACH

Zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem najczęściej dotyczy kilku współdziałających ze sobą i wzajemnie uzupełniających się podsystemów funkcjonujących w danej organizacji. Bardzo często integracja obejmuje system zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Celem jego wdrożenia jest uzyskanie wyższej skuteczności działania przedsiębiorstwa. (...) Książka stanowi syntezę wiedzy na temat integracji systemów zarządzania w przedsiębiorstwie, wiedzy użytecznej zarówno dla menadżerów, jak i pracowników naukowych, dydaktycznych i studentów.

dr hab. inż. Elżbieta Szymańska, prof. SGGW

Autorki dokonały systematyzacji pojęć związanych z koncepcją zintegrowanego systemu zarządzania w organizacjach oraz wskazały kierunki dalszych badań i analiz umożliwiających jej wdrożenie we współczesnych przedsiębiorstwach.

dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM 

Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec, dr, pracuje w Katedrze Rozwoju Organizacji w Instytucie Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jej zainteresowania naukowe obejmują: innowacje, przywództwo, nowoczesne metody zarządzania. Bada zagadnienia związane z konkurencyjnością organizacji, podejściem zasobowym, rozwojem organizacji, miast i regionów. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu artykułów i rozdziałów w monografiach, napisała trzy podręczniki.

Halina Smutek, dr, pracuje w Katedrze Rozwoju Organizacji w Instytucie Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W pracy naukowej zajmuje się problematyką strategii rozwoju organizacji i zarządzania strategicznego, a szczególnie kształtowaniem profilu kompetencyjnego przedsiębiorstwa, znaczeniem przywództwa strategicznego w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa, a także społeczną odpowiedzialnością biznesu i zintegrowanymi koncepcjami zarządzania organizacją. 

27,00 zł

-10%

30,00 zł

30 innych produktów w tej samej kategorii: