Obniżka! STUDIA NAD STRUKTURĄ SPOŁECZNĄ<br> WIEJSKIEJ POLSKI, T. 4<br>Struktura społeczna a zmiany ról społecznych kobiet wiejskich

Autor:
Sylwia MICHALSKA

ISBN: 978-83-66470-51-4

Miejsce wydania: Warszawa

Rok wydania: 2020

Liczba stron: 191

Uwagi: wydanie pierwsze

Oprawa: miękka

Format: B-5

STUDIA NAD STRUKTURĄ SPOŁECZNĄ
WIEJSKIEJ POLSKI, T. 4
Struktura społeczna a zmiany ról społecznych kobiet wiejskich


O ile kobiety i mężczyźni postrzegają role rodzinne raczej w sposób konserwatywny i tradycyjny, o tyle w przypadku ról zawodowych i publicznych płeć jest widocznym czynnikiem różnicującym. W każdym typie struktury społecznej można dostrzec, że kobiety widzą swoje role w tych sferach aktywności bardziej prorównościowo, postępowo, mniej patriarchalnie niż mężczyźni. (…) Nawet w sferze rodzinnej, gdzie akceptacja modelu tradycyjnego jest duża, a kobiety definiują własne role dosyć konserwatywnie, przyznają, że realizowany przez nie model podziału obowiązków w rodzinie nie jest z ich punktu widzenia najlepszy.
Sylwia Michalska

Autorka bardzo umiejętnie wiąże analizy sposobów badania miejsca i roli kobiet w strukturze społecznej Polski, a w szczególności w strukturze społecznej wsi, prowadzone przez innych autorów w ciągu co najmniej stuletniego okresu zainteresowania problematyką wsi, z własnymi empirycznymi badaniami nad tą problematyką.
Prof. dr hab. Joanna Kurczewska

Książka ma klarowną strukturę, jej części są logicznie powiązane. Porządkuje problematykę zmian ról kobiet wiejskich w okresie ostatniego stulecia w kontekście szeroko rozumianych przemian społecznych, wnosząc do niej interesujące informacje wynikające z własnych badań autorki. Role współczesnych kobiet wiejskich ulegają segmentacji (rodzinne, zawodowe, publiczne), specjalizacji i profesjonalizacji, ale percepcja i akceptacja tych ról uwarunkowana jest charakterem struktury i  kontekstu społecznego, w których kobieta jest postrzegana, oraz jej przynależnością klasową.
Dr hab. Elżbieta Psyk-Piotrowska

 

Sylwia Michalska, socjolożka, adiunkt w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Interesuje się przemianami ról społecznych mieszkańców wsi, sytuacją kobiet wiejskich i seniorów mieszkających na wsi oraz problemem przemocy domowej w rodzinach wiejskich. Współautorka książki Stare i nowe wymiary społecznego zróżnicowania (t. 1 Studiów nad strukturą społeczną wiejskiej Polski, 2016), opracowała (wraz z M. Halamską i M. Kłodzińskim) Sto lat mojego gospodarstwa. Pamiętniki mieszkańców wsi (2019). Obecnie zajmuje się analizą skuteczności wdrażania innowacji społecznych na terenach wiejskich. Autorka kilkudziesięciu artykułów w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych.

25,20 zł

-10%

28,00 zł

30 innych produktów w tej samej kategorii: