Obniżka! W POSZUKIWANIU LEGITYMIZACJI ETYCZNEJ <br> zasad odpowiedzialności karnej

Autor:
Krzysztof SZCZUCKI

ISBN: 978-83-66470-15-6

Miejsce wydania: Warszawa

Rok wydania: 2020

Liczba stron: 310

Uwagi: wydanie pierwsze

Oprawa: twarda, szyta

Format: B-5

W POSZUKIWANIU LEGITYMIZACJI ETYCZNEJ
zasad odpowiedzialności karnej

Monografia dra Krzysztofa Szczuckiego ma charakter interdyscyplinarny, co wynika z połączenia co najmniej dwóch płaszczyzn – etyki i prawa. Autor przedstawił różne możliwości szukania podstaw aksjologicznych prawa, ze szczególnym uwzględnieniem godności człowieka jako jednego z podstawowych źródeł legitymizacji prawa. Ciekawą i rzadko dotychczas poruszaną w literaturze przedmiotu kwestią jest uwzględnienie osiągnięć tzw. neuronauki. Niewątpliwym walorem monografii jest też pokazanie podstawowych instytucji prawa karnego z perspektywy antropologiczno-etycznej.
dr hab. Magdalena Budyn-Kulik, prof. UMCS
Prezentowana książka stanowi ważny głos w dyskusji na temat reform prawa karnego, które współcześnie nie dotyczą jedynie kształtu poszczególnych instytucji, lecz także mogą być powiązane ze zmianami postrzegania podstaw etycznych tej gałęzi prawa. Autor zwraca uwagę m.in. na istotne aspekty prawa karnego związane z funkcją gwarancyjną i zasadą humanitaryzmu. Praca nawiązuje do tradycji anglosaskiej jurysprudencji, stara się w udany sposób w szerszym zakresie włączyć argumenty o charakterze filozoficznym do klasycznej debaty z zakresu prawa karnego materialnego.
dr hab. Jarosław Utrat-Milecki, prof. UW


Krzysztof Szczucki – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Porównawczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania naukowe z dziedzin prawa karnego, prawa medycznego, prawa konstytucyjnego oraz filozofii prawa i jest autorem prac naukowych z tego zakresu publikowanych w kraju i zagranicą. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Obecnie jest zastępcą dyrektora Departamentu Prawnego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Pliki do pobrania:

45,00 zł

-10%

50,00 zł

30 innych produktów w tej samej kategorii: