Obniżka! SEGREGACJA ZAWODOWA WEDŁUG PŁCI <br>w krajach OECD

Autor:
Wiktoria DOMAGAŁA

ISBN: 978-83-65390-32-5

Miejsce wydania: Warszawa

Rok wydania: 2019

Liczba stron: 200

Uwagi: wydanie pierwsze

Oprawa: miękka

Format: B-5

SEGREGACJA ZAWODOWA WEDŁUG PŁCI
w krajach OECD

Wiktoria DOMAGAŁA

Do oryginalnych osiągnięć naukowych zaprezentowanych w monografii należy m.in. zaliczyć:

  • skonstruowanie miernika segregacji zawodowej według płci;
  • określenie zakresu występowania zjawiska poziomej i pionowej segregacji zawodowej według płci w krajach OECD;
  • dokonanie kategoryzacji uwarunkowań segregacji zawodowej i budowa modelu teoretycznego uwarunkowań segregacji zawodowej według płci.
    z recenzji dr. hab. prof. US Wojciecha Jareckiego

Temat pracy trafnie wybrany i ciekawy poznawczo. Przeprowadzone analizy teoretyczne i empiryczne posłużyły do sfomułowania rekomendacji dla polityki państwa dotyczącej wyrównywania szans kobiet oraz podejmowania takich działań, które służyć będą przeciwdziałaniu segregacji zawodowej według płci.
z recenzji prof. dr hab. Walentyny Kwiatkowskiej

Dr Wiktoria Domagała pracuje w Katedrze Makroekonomii i Badań nad Rozwojem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Od 2016 roku realizuje projekt badawczy pt. „Nierówności płci w sferze zawodowej w krajach wysoko rozwiniętych”, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Za pracę doktorską otrzymała nagrodę I stopnia w konkursie Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych na najlepsze prace doktorskie w dziedzinie pracy i polityki społecznej.

 

Pliki do pobrania:

27,00 zł

-10%

30,00 zł

30 innych produktów w tej samej kategorii: