Obniżka! STUDIA NAD STRUKTURĄ SPOŁECZNĄ<br> WIEJSKIEJ POLSKI T. 3<br> Świadomościowe korelaty struktury społecznej

Autor:
Maria HALAMSKA

ISBN: 978-83-7383-858-1

Miejsce wydania: Warszawa

Rok wydania: 2019

Liczba stron: 174

Uwagi: wydanie pierwsze

Oprawa: miękka

Format: B-5

STUDIA NAD STRUKTURĄ SPOŁECZNĄ
WIEJSKIEJ POLSKI
T. 3 Świadomościowe korelaty struktury społecznej

Maria Halamska
Seria Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa

We własnym przekonaniu wiejska Polska jest społeczeństwem klasy średniej. Na to poczucie duży wpływ ma kontekst społeczny: w stabilnej zbiorowości rolniczej, gdzie dominuje elitarny wzór relacji międzyklasowych, poczucie przynależności do klasy niższej jest równie częste jak poczucie przynależności do klasy średniej. W rezultacie naszych badań i dokonanych na ich podstawie analiz można stwierdzić, że u mieszkańców niknie (a niekiedy wręcz znikło) poczucie „gorszości” wsi w stosunku do reszty społeczeństwa, a nawet bywa ona postrzegana jako „lepsza”, gdyż podziały społeczne i konflikty są w niej mniej widoczne.

Z wprowadzenia

 

Interesująca książka naukowa, kontynuacja badań i analiz zawartych w poprzednich dwóch tomach o takim samym tytule głównym, w stosunku do których ma charakter komplementarny. Stanowi spójną całość w trzech kluczowych wymiarach: zakładanego modelu teoretycznego, przyjętej metodologii badań i sposobów analiz empirycznych zgromadzonego materiału badawczego.

Praca stanowi istotny wkład do badań nad świadomościowymi korelatami struktury społecznej. Jest interesująca jako publikacja badawcza, ale ma także duże walory dydaktyczne. Będzie przydatna w nauczaniu takich przedmiotów, jak: socjologia wsi, socjologia struktury społecznej, socjologia zróżnicowań i nierówności społecznych.

Z recenzji dr. hab. Ryszarda Cichockiego, prof. UAM

Pliki do pobrania:

25,20 zł

-10%

28,00 zł

30 innych produktów w tej samej kategorii: