Obniżka! DOSTĘP DO PRAWA <br>UJĘCIE SOCJOLOGICZNE

Autor:
Jan WINCZOREK

ISBN: 978-83-65390-25-7

Miejsce wydania: Warszawa

Rok wydania: 2019

Liczba stron: 424

Uwagi: wydanie pierwsze

Oprawa: twarda

Format: B-5

DOSTĘP DO PRAWA
UJĘCIE SOCJOLOGICZNE

Problematyka monografii dotyczy (...) kwestii kluczowych z punktu widzenia społeczeństwa oraz jakości jego instytucji. Kwestie dostępu do prawa były rzadko podejmowane przez polskich socjologów prawa, w odróżnieniu od socjologów ze Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej,  gdzie stanowiły one, i nadal stanowią, ważny przedmiot badań empirycznych i debaty teoretycznej, co z kolei stanowi impuls dla rozwoju socjologii prawa jako dziedziny nauki.  Ponadto recenzowana monografia w sposób niezwykle obszerny i rzetelny  przedstawia całość dorobku zagranicznego oraz polskiego i jest przykładem twórczej analizy tego dorobku,  opartej na istotnych  kompetencjach – teoretycznych i empirycznych – jej autora. Należy dodać, iż autor monografii jest jednocześnie autorem wspomnianych rzadkich badań  oraz opracowań związanych z problemem dostępu do prawa.

Z recenzji prof. dr hab. Grażyny Skąpskiej

 

Temat dostępu do prawa nie został do tej pory wszechstronnie opracowany w rodzimej literaturze. Mamy rozproszone, wąskie studia, które najczęściej nie pokazują złożoności nie tylko samego zagadnienia, ale też dyskusji prowadzonych na ten temat w światowej nauce. Recenzowana pozycja wyróżnia się na tym tle jako próba całościowego ujęcia tematu. Już to powoduje, że praca Jana Winczorka niewątpliwie będzie stanowiła punkt wyjścia dla następnych prób naukowych podejmowanych w tej dziedzinie. Nie mam żadnych wątpliwości, że w polskiej literaturze naukowej podobnej pracy nie znajdziemy.

Z recenzji dr. hab. Mateusza Stępnia

 

Jan Winczorek, dr, jest prawnikiem i socjologiem, pracownikiem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu teoretycznej i empirycznej socjologii prawa. Jego zainteresowania naukowe obejmują  zagadnienia dostępu do prawa i funkcjonowania instytucji prawnych, teorii socjologicznej i teorii prawa. W tym obszarze był doradcą wielu polskich instytucji publicznych i prywatnych.

Pliki do pobrania:

46,80 zł

-10%

52,00 zł

30 innych produktów w tej samej kategorii: