Obniżka! PISARZE Z NRD <br> WOBEC PRZEŁOMOWYCH WYDARZEŃ <br> W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

Autor:
Magdalena LATKOWSKA

ISBN: 978-83-7383-927-4

Miejsce wydania: Warszawa

Rok wydania: 2019

Liczba stron: 180

Uwagi: wydanie pierwsze

Oprawa: twarda

Format: A-5

ISBN 2: 978-83-7383-928-1 [wyd. niemieckojęzyczne]

PISARZE Z NRD
WOBEC PRZEŁOMOWYCH WYDARZEŃ
W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

Magdalena Latkowska

Autorka w kompetentny sposób i w szerokim ujęciu relacjonuje najważniejsze aspekty reakcji wschodnioniemieckich twórców na przełomowe w bloku wschodnim wydarzenia społeczno-polityczne. (…)

Ciekawe rozważania Magdaleny Latkowskiej dotyczą wydarzeń 1956 roku. Poznański Czerwiec i polski Październik stały się już wcześniej przedmiotem zainteresowania polskich i niemieckich badaczy. Autorka wprowadza do dyskursu nowe informacje i poszerza go o wcześniej nieuwzględnioną (lub wykorzystywaną w ograniczonym stopniu) bazę źródłową. Bardzo ważnym elementem publikacji jest zwrócenie uwagi na XX Zjazd KPZR w Moskwie. W połączeniu z analizą recepcji wydarzeń na Węgrzech otrzymujemy kompleksowy obraz reakcji wschodnioniemieckich pisarzy na niepokoje roku 1956 w obozie socjalistycznym.

Jeszcze większe zainteresowanie badaczy wywołały wschodnioniemieckie reakcje na rozwój sytuacji w Polsce w okresie Solidarności. Badając postawy literatów, autorka uwzględniła w tym kontekście dodatkowo pisarzy pochodzących z NRD, którzy wyemigrowali do drugiego państwa niemieckiego, np. Ericha Loesta, Wolfa Biermanna, Jürgena Fuchsa, Ulricha Schachta.

Najważniejszymi i najlepiej ukazanymi spośród przedstawionych wydarzeń są niepokoje towarzyszące Praskiej Wiośnie 1968 roku. Pionierskie – w kontekście polskich badań – opracowanie w pełni ukazuje skalę różnorodnych reakcji związanych z publiczną działalnością literatów, sygnalizując przy tym ewolucję postaw skorelowaną z rozwojem sytuacji politycznej.
Z recenzji wydawniczej dr. hab. Dariusza Wojtaszyna

Magdalena Latkowska, doktor habilitowana nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, germanistka, adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim. Studiowała w Warszawie, Tybindze i Berlinie. Opublikowała m.in.: Günter Grass i polityka (2008), „Pedagodzy socjalizmu” czy „wrogowie klasowi?” Pisarze z NRD wobec powstania czerwcowego 1953 oraz budowy i upadku muru berlińskiego 1961–1989 (2016, wydanie niemieckie w druku). Główne zainteresowania badawcze: literatura i historia niemiecka XX i XXI wieku, związki między literaturą a polityką w RFN i NRD, kultura pamięci.

Pliki do pobrania:

32,40 zł

-10%

36,00 zł

Dodatkowo oprócz wersji papierowej masz możliwość wykupienia dostępu do rozdziału lub całej publikacji:
DIE...
34,20 zł
 

30 innych produktów w tej samej kategorii: