2017 KULTURA I ROZWÓJ <br> nr 4 (5) <br>UWAGA: DARMOWY DOSTĘP!

Autor:
kwartalnik

Miejsce wydania: Warszawa

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 108

Uwagi: prof. dr hab. Jerzy Hausner redaktor naczelny periodyk wydawany wraz z Instytutem Studiów Społecznych UW oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie

Oprawa: miękka

Format: B-5

ISSN: 2450-212X

2017 KULTURA I ROZWÓJ
nr 4 (5)
UWAGA: DARMOWY DOSTĘP!

W numerze [Contents]

Łukasz Wróblewski, Zdzisława Dacko-Pikiewicz: Konsument na transgranicznym rynku usług kultury (studium przypadku dla miasta Cieszyn–Český Těšín) [Consumer on the Cross-border Cultural Services Market (Case Study for City of Cieszyn-Český Těšín)], doi 10.7366/KIR.2017.4.5.01, s. 7-24;
Filip Łukasz Moterski: Wydarzenia sportowe w zabytkowej przestrzeni miast [Sporting Events in the Historic Urban Space], doi 10.7366/KIR.2017.4.5.02, s. 25-38;
Michał Kudłacz: Ekonomia wartości w kontekście zarządzania rozwojem miast – przypadek Krakowa [Economics of Values in the Context of Urban Development Management – The Case of Cracow], doi 10.7366/KIR.2017.4.5.03, s. 39-52;
Janusz A. Majcherek: Trwanie, nuda, zmiana [Duration, Boredom, Change], doi 10.7366/KIR.2017.4.5.04, s. 53-64;
Loïc Wacquant: Cztery generalne zasady zastosowania Bourdieu w działaniu [Four Transversal Principles for Putting Bourdieu to Work], doi 10.7366/KIR.2017.4.5.05, s. 65-80;
Joanna Sanetra-Szeliga: Kultura – zasób strategiczny? [Culture A Strategic Resource?], doi 10.7366/KIR.2017.4.5.06, s. 81-94;
Radosław Strzelecki: Etyka a czas [Ethics and time], doi 10.7366/KIR.2017.4.5.07, s. 95-102.

 

Pliki do pobrania:
e-book

30 innych produktów w tej samej kategorii: