Reduced price! 2013 PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA NR  1 (24),  tom 8 <br> UWAGA! Do kupienia także w PDFie

Author:
kwartalnik

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2013

Number of pages: 125

Format: A-4

ISSN: 1509-4995

2013 PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA NR 1 (24), tom 8
UWAGA! Do kupienia także w PDFie

W numerze [Contents]

Daniel Bar-Tal: Podstawy kulturowe i dynamika nierozwiązywalnych konfliktów: podejście socjopsychologiczne [Cultural foundations and dynamics of intractable conflicts: A socio-psychological approach], s. 7-22;
Jan Cieciuch: Pomiar wartości w zmodyfikowanym modelu Shaloma Schwartza [The measurement of values in the refined Schwartz’s theory], s. 22-41;
Aleksandra Cisłak, Aleksandra Szymków: Lepsi martwi niż żywi: spostrzeganie heroizmu uczestników wydarzeń historycznych [Better dead than alive: Heroism perception of participants in historical events], s. 42-52;
Monika Wróbel: Praca emocjonalna a wypalenie zawodowe u nauczycieli: moderująca rola inteligencji emocjonalnej [Emotional labor and burnout in teachers: The moderating role of emotional intelligence]; s. 53-66;
Aleksandra Jerzmanowska: Empatia oraz decentracja interpersonalna a radykalność postaw społecznych [Empathy and interpersonal decentration and the radicalism of social attitudes], s. 67-79;
Oleg Gorbaniuk: Korelaty dyspozycyjnych wizerunków krajów: analiza danych zagregowanych [he macro-correlates of dispositional country image: Aggregated data analysis], s. 80-95;
Antoni Wontorczyk, Maria Brudnik: Cechy temperamentu jako predyktory wypalenia zawodowego u nauczycieli wychowania fizycznego [Temparamental traits as predictors of professional burnout among physical training teachers], s. 96-110.

17,50 zł

-10%

19,44 zł

Dodatkowo oprócz wersji papierowej masz możliwość wykupienia dostępu do rozdziału lub całej publikacji:
12,30 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł
4,31 zł

30 other products in the same category: