T. 06: UTRATA SPRAWNOŚCI <br> Radzenie sobie z niepełnosprawnością nabytą a aktywizacja zawodowa

Author:
Paweł WOLSKI

ISBN: 978-83-7383-425-5

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2010

Number of pages: 138

Format: B-5

T. 06: UTRATA SPRAWNOŚCI
Radzenie sobie z niepełnosprawnością nabytą a aktywizacja zawodowa

KSIĄŻKA DOSTĘPNA W FORMACIE PDF ZA DARMO (link na dole strony)!
Seria Aktywność Zawodowa Osób z Ograniczeniami Sprawności to 13 tomów prezentujących wyniki badań przeprowadzonych w ramach systemowego projektu badawczego ”Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych„.
Celem projektu było opracowanie rekomendacji dla ogólnokrajowej strategii na rzecz zwiększenia aktywności społeczno-zawodowej osób z ograniczeniami sprawności, szczególnie z rzadko występującymi oraz sprzężonymi (złożonymi). Badania przeprowadzono w 2009 roku w dwóch etapach. Etap I został zrealizowany przez Zespół Badawczy SWPS w Warszawie, etap II przez Instytut Badania Rynku i Opinii Millward Brown SMG/KRC.
W etapie I zbadano ponad 2 tys. osób. Analizowano różne obszary funkcjonowania dorosłych osób niepełnosprawnych, m.in. podleganie działaniu stereotypów społecznych, spostrzeganie swojego życia, orientacja temporalna, tożsamość i poczucie dorosłości, etapy radzenia sobie z utratą sprawności, funkcjonowanie w społecznościach lokalnych i wirtualnych, samoakceptacja, jakość życia, partycypacja społeczna i obywatelska, komunikacja i funkcjonowanie w grupie, poczucie więzi, planowanie swego życia. W etapie II pomiarem objęto grupę 100 tys. osób niepełnosprawnych z różnymi ograniczeniami sprawności. W badaniach kwestionariuszowych pytano o sytuację gospodarstwa domowego, ograniczenia sprawności i ich przyczyny, sytuację rodzinną, wykształcenie i aktywność zawodową oraz potrzeby i rodzaj otrzymywanego wsparcia.
Wszystkie tomy w serii kończą się rekomendacjami dotyczącymi warunków koniecznych dla (1) pełniejszej integracji społecznej osób z ograniczeniami sprawności w ich środowisku życia i (2) skuteczniejszej aktywizacji zawodowej, przede wszystkim na otwartym rynku pracy.

Paweł Wolski
mgr psychologii (psychologia pracy, doradztwo zawodowe), absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, doktorant środowiskowych studiów doktoranckich SWPS i Instytutu Psychologii PAN. Zajmuje się poradnictwem psychologicznym oraz doradztwem zawodowym, w szczególności skierowanym do osób z różnymi rodzajami ograniczeń sprawności. Wdrożył wiele projektów aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, m.in. ,,Sprawni niepełnosprawni„, ,,Damy sobie radę„, ,,Sprawni w pracy„, ,,Centra i infolinia integracja„, ,,4 kroki - wsparcie osób niesłyszących na rynku pracy„. Prowadzi szkolenia i wykłady z zakresu kształtowania umiejętności społecznych, doradztwa zawodowego oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych dla pracowników firm i urzędów oraz dla osób z tzw. grup ryzyka - bezrobotnych oraz niepełnosprawnych. Zarówno jego praca zawodowa, jak i zainteresowania badawcze są ukierunkowane na systemową zmianę w spostrzeganiu i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Autor artykułów na temat konsekwencji utraty sprawności w kontekście procesu i metod aktywizacji zawodowej. Współautor koncepcji kwestionariusza do diagnozy etapów radzenia sobie z utratą sprawności.

W książce utrata sprawności ujęta jest jako proces, podlegający licznym zmianom na poziomie emocjonalnym, poznawczym oraz behawioralnym, i przedstawiona w kontekście problemu aktywizacji zawodowej oraz podejmowania zatrudnienia.
Autor porównał oferty działań aktywizacyjnych na poziomie ustawodawczym i wykonawczym z oczekiwaniami osób niepełnosprawnych. Na tej podstawie zaproponował rekomendacje dla specjalistów ułatwiające stworzenie nowych narzędzi diagnozy i metody pracy, które uwzględnią etap procesu radzenia sobie ze stratą sprawności. Dzięki temu mogą one najskuteczniej wpłynąć na funkcjonowanie osób niepełnosprawnych, w tym na ich powrót na rynek pracy i utrzymanie się na nim.
Celem przeprowadzonych przez autora badań empirycznych było poznanie wpływu psychologicznych mechanizmów radzenia sobie z niepełnosprawnością na zdolność osób niepełnosprawnych do aktywności zawodowej i gotowość do korzystania z różnych form wsparcia. Książka w istotny sposób wzbogaci stan wiedzy środowisk zajmujących się wspomaganiem integracji społecznej osób niepełnosprawnych.
prof. dr hab. Barbara Gąciarz
Autor udowadnia, że jest znakomitym specjalistą w zakresie psychologii rehabilitacji. Zna świetnie kontekst społeczny, w jakim żyją osoby niepełnosprawne, oraz potrafi wyłuskać z tego kontekstu to wszystko, co przysparza im najwięcej trudności. Uzyskane wyniki badawcze są niesłychanie ciekawe pod względem teoretycznym, a jednocześnie użyteczne z punktu widzenia doskonalenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Dawno nie czytałem z tak dużą przyjemnością książki poświęconej jednemu z najważniejszych problemów psychologii rehabilitacji.
prof. dr hab. Stanisław Kowalik

Download:
nakład wyczerpany

30 other products in the same category: