SOCJOLOGIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH <br>seria Wykłady z Socjologii, t. 7

Author:
Krzysztof FRYSZTACKI

ISBN: 978-83-7383-390-6

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2009–201

Number of pages: 307

Format: B-5

SOCJOLOGIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
seria Wykłady z Socjologii, t. 7

Przepraszamy, obecnie brak na półce
Książka dostępna także w wersji elektronicznej:
http://www.ibuk.pl/fiszka/41769/socjologia-problemow-spolecznych.html
http://www.zinamon.pl/ksiazka/Frysztacki-Krzysztof/Socjologia-problemow-spolecznych,49874801562KS
http://www.publio.pl/socjologia-problemow-spolecznych-krzysztof-frysztacki,p65071.html

Socjologia problemów społecznych
dotyczy kwestii ogólnych, ale też sposobów radzenia sobie współczesnych państw z takimi problemami, jak ubóstwo, alkoholizm, przemoc czy przestępczość. Książka jest adresowana do studiujących socjologię, politykę społeczną, pracę socjalną oraz do przedstawicieli rozległego sektora służb społecznych: od instytucji opieki społecznej po służby więzienne.
Książka podejmuje zagadnienia o ogromnej doniosłości teoretycznej, społecznej i dydaktycznej. Subdyscyplina socjologii zwana socjologią problemów społecznych skupia cztery wymiary myślenia socjologicznego - teoretyczny, empiryczny, aksjologiczny i praktyczny - wokół kwestii definiowanych przez samo społeczeństwo jako palące i wymagające rozwiązania. W tym sensie jest to subdyscyplina integrująca, pozwalająca adeptowi socjologii dostrzec powiązania między dziedzinami traktowanymi najczęściej osobno, w ramach oddzielnych przedmiotów.
z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Piotra Sztompki
Krzysztof Frysztacki - prof. dr hab., jest profesorem zwyczajnym na Uniwersytecie Jagiellońskim, kierownikiem Zakładu Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej. Wykładał także na innych uczelniach w kraju i za granicą. Jego wieloletnie zainteresowania badawcze koncentrują się wokół socjologii miasta, socjologii stosowanej, w szczególności w połączeniu z problemami społecznymi, historii i teorii pracy socjalnej. Od kilku kadencji należy do Komitetu Socjologii PAN. Autor licznych artykułów, prac zbiorowych, książek. Ostatnio wydał m.in. książki Socjalna Ameryka. O obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej w Stanach Zjednoczonych (2005) oraz (współautorsko) Miłosierdzie i praktyka. Społeczne dzieje pomocy człowiekowi (2009).

nakład wyczerpany

30 other products in the same category: